ADVIES

Tip voor de hotelsector: sluit slimme en flexibele contracten

Net als voor winkels zijn voor hotels flexibele huurcontracten een goed alternatief voor vaste contracten. Omdat de huurprijs (deels) afhankelijk is van de financiële prestaties van het hotel krijgt u als eigenaar meer inzicht in de gang van zaken. Deze transparantie zorgt voor meer samenwerking. Beide partijen hebben bij deze contractvorm belang bij groei en zullen gezamenlijk investeren om dat te bereiken.

Inspiratietrip 2020 gaat niet door

Gelet op de actuele corona ontwikkelingen en maatregelen en ontbreken van een perspectief dat dit op korte termijn anders gaat zijn, heeft de organisatie besloten om de Inspiratietrip te verplaatsen naar een nader vast te stellen moment in 2021. Zodra deze situatie in goede zin verandert komen we spoedig in de lucht met meer informatie over dit evenement.

Uw prijzen voor 2021

Wilt u ook profiteren van de vraag naar Texel voor het volgende jaar?

Zorg dan dat u zo snel mogelijk uw prijzen en beschikbaarheid voor 2021 in het TOR-systeem zet!

We weten dat dit altijd een flinke klus is die zorgvuldig moet gebeuren. Wij helpen u daar graag bij.

Hulp nodig? Mail (info@texel.net), bel (0222-314741) of WhatsApp (06-83357827) ons.

Kopie van -Revitaliseringsfonds De Kop Werkt! Unieke kans voor u

Het revitaliseringsfonds voor versterking van de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland is op 1 oktober opengesteld. U kunt gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die in de fondsregeling zijn vastgelegd. Vanuit het fonds kunnen aanvragen worden gedaan voor verschillende activiteiten en investeringen. 

Vraag VVV Texel om advies

VVV Texel denkt graag met u mee op het gebied van strategie, marketing en businessplannen voor uw bedrijf. "Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om Texelse bedrijven verder te helpen."

Onder meer Teambuilding Texel, Kaap Skil, Texel Academy en ZoTexels gingen u voor. 

ZoTexels

2 april 2019 hebben ZoTexels en KLV, onder grote belangstelling, de krachten gebundeld resulterend in ZoTexels-gastheren. Dit zijn particuliere verhuurders van accommodaties, verstrooid over het eiland, waar authentieke sfeer en échte Texelse gastvrijheid centraal staan. Geniet van een onvergetelijke eilandervaring in een ZoTexels-accommodatie!

ZoTexels is een keurmerk voor de kleine logiesverstrekker. We spreken de wens uit dat het platform een herkenbaar signaal van kwaliteit wordt en dat een nieuwe generatie logiesverstrekkers zich bij ons aan zal sluiten.

Voor meer informatie: www.texel.net/zotexels of klik hieronder voor het maken van een afspraak.

AVG en uw Privacy Statement

25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben de verhurende TOP leden mei vorig jaar per mail geïnformeerd over de gevolgen die de invoering van de AVG heeft voor boekingen en reserveringen die door de bemiddeling van de VVV tot stand komen. Deze informatie hebben we als ‘’AVG toelichting voor eigenaren’’ ook binnen het TOR-account beschikbaar gemaakt. U vindt deze onder ‘’Overeenkomsten’’.

 

Privacy statement

Volgens de AVG moet u uw (potentiële) gasten op een begrijpelijke en toegankelijke manier informeren over de redenen waarom en de manier waarop u hun persoonsgegevens vastlegt. Dat doet u het beste in een privacy statement.

Please reload