LANDELIJK

Op deze pagina vindt u de volgende onderzoeken:
 

 • NIEUW: Derde meting Vakantiemonitor NBTC augustus 2020

 • Tweede meting Vakantiemonitor NBTC juni 2020

 • Nationaal Social Media Onderzoek 2020

 • Trendrapport toerisme recreatie en vrij tijd 2019

 • NBTC: Kerncijfers Toerisme en Recreatie 2019

 • Nationaal E-mail Onderzoek 2019

 • Waardevol toerisme - Onze leefomgeving verdient het 

 • NBTC: Toekomstscenario's inkomend toerisme 2030

 • Trustpilot: Het belang van reviews tijdens het koopbeslissingsproces

 • Newcom: Nationaal Social Media Onderzoek 2019

 • Landelijk Fietsplatform: Fietsvakantieonderzoek

 • NBTC NIPO: De Zwevende vakantieganger & Continue Vakantie Onderzoek

 • Het verbeteren van klantbeleving 

VAKANTIEMONITOR NBTC: DERDE METING

Derde meting internationale Vakantiemonitor

Uit de derde meting uit de serie metingen blijkt dat het aantal mensen met vakantieplannen voor 2020 verder afneemt ten opzichte van de vorige meting.

Op dit moment geeft minder dan 60 procent van de ondervraagden aan op vakantie te gaan dit jaar.

Last-minute vakanties zijn erg populair, ongeveer de helft van de ondervraagden heeft hun vakantie op het laatste moment geboekt. Daarnaast geeft 44% van de Nederlanders aan voorkeur te hebben voor een vakantie in eigen land.

>> Hier kunt u alle resultaten van de derde meting bekijken

VAKANTIEMONITOR NBTC: VAKANTIEPLANNEN EIGEN LAND NEMEN TOE

Nieuwe meting internationale Vakantiemonitor

In samenwerking met Royal Schiphol Group heeft NBTC Holland Marketing een Vakantie sentiment monitor opgezet om de vakantie intentie en invloed van de corona uitbraak op het reisgedrag te meten.

Het gaat hier om de tweede meting uit een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van toeristen uit Nederland en kernmarkten (van het NBTC) Belgie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS en China.

Enkele opvallende resultaten:

 • Men is nog steeds terughoudend en blijft voor vakantie het liefst dichtbij huis.

 • Twee op de vijf Nederlanders geeft voorkeur aan vakantie in eigen land.

 • Verder is te zien dat Duitsers, Belgen en Britten in toenemende mate vakantieplannen hebben naar Nederland dit jaar.

 • Men wil drukke toeristische plekken mijden.

>> Hier kunt u alle resultaten van de tweede meting bekijken

>> Of bekijk de online presentatie van de Vakantiemonitor

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK 2020

Nationaal Social Media Onderzoek 2020

Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V.

Het grootste trendonderzoek van Nederland over social media.

In het rapport krijgt u antwoord op de vragen:

 • Welke social media platformen worden gebruikt?

 • Hoeveel Nederlanders maken er in totaal gebruik van per platform?

 • Hoeveel dagelijkse gebruikers zijn er?

 • Wat zijn de trends?

 

Opvallend is dat we dit jaar met z'n allen meer gebruik maken van social media. Gering vertrouwen zorgt er niet voor dat we afscheid nemen van social media. TikTok als grote nieuwkomer, het aantal Facebook-gebruikers stijgt en meer interessante resultaten uit het socialmedia-onderzoek van 2020.

 
Handig totaal overzicht 

Wilt u weten op welk platform uw doelgroep zit? Dan is onderstaande tabel erg handig. Hierin ziet u het totale gebruik per leeftijdsgroep.

 

 

 

 

>> hier kunt u het volledige rapport lezen

TRENDRAPPORT 2019

Trendrapport toerisme recreatie en vrij tijd 2019

Samengesteld door: CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en Pleisureworld NRIT

KERNCIJFERS 2019 NBTC

NATIONAAL E-MAIL ONDERZOEK 2019

7e Nationaal E-mail Onderzoek

Uitgevoerd door: Spotler

Onderzoek naar het Nederlandse e-mailgebruik en onze omgang met social media. Het onderzoek geeft in 21 conclusies en 12 learnings een beeld van de Nederlandse communicatie via e-mail & social media. Top 5 conclusies:

1. Meer dan de helft van de Nederlanders - ruim 54% - leest e-mail op smartphone
2. 88% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar op minimaal één e-mailnieuwsbrief ingeschreven
3. 31% van de Nederlanders doet zijn online aankopen via smartphone
4. 73% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar minimaal één keer iets gekocht naar aanleiding van een mail
5. 48% van de Nederlanders ontvangt graag een verjaardagsmail van een webshop.


>> hier kunt u het volledige rapport lezen

Kerncijfers Toerisme en Recreatie 2019

Uitgevoerd door: NBTC Holland Marketing en Gastvij Nederland

 • Met dit online magazine willen zij inzicht geven in de belangrijke kerncijfers van de sector en een overzicht bieden van relevante trends en ontwikkelingen

 • Het magazine bestaat uit 4 onderdelen: economisch belang, (inter)nationaal toerisme, reisproces en thema's & sectoren. 

  >> hier kunt u het volledige rapport lezen

WAARDEVOL TOERISME 

Waardevol toerisme - Onze leefomgeving verdient het

Uitgevoerd door: Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

In Nederland groeit het toerisme sterk en dit heeft ook een keerzijde: te veel toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving en samenleving. 

 

In dit rapport constateert de Rli dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. Een aantal stappen zullen gezet moeten worden:

 • Analyseer de gevolgen: bekijk toeristische druk en draagkracht van de leefomgeving

 • Maak een plan: stel regionale toeristische ontwikkelstrategieën op

 • Onderneem actie: vertaal de gewenste ontwikkeling in instrumenten 

 • Investeer in een krachtige kennisinfrastructuur en meer beleidscapaciteit 

 • Rijk neem regie: maak een visie en voer die uit.


>> hier kunt u het volledige rapport lezen

TOEKOMSTSCENARIO'S INKOMEND TOERISME 2030

Perspectief bestemming Nederland 2030

Uitgevoerd door: NBTC Holland Marketing 

 • In dit rapport wordt een visie geschetst op Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders. Verschillende trends en ontwikkelingen komen aan bod.

 • Het rapport gaat in op de scenario-analyse die ten grondslag ligt aan de toekomstverwachting van het inkomend verblijfstoerisme voor Nederland in 2030.

  >> hier kunt u het volledige rapport lezen

TRUSTPILOT CONSUMENTENPEILING

Het belang van reviews tijdens het koopbeslissingsproces
Uitgevoerd door: Trustpilot

“Hoe ziet het koopbeslissingsproces er vandaag de dag uit? En wat leidt ertoe dat de consument tot kopen overgaat”? Om hierachter te komen heeft Trustpilot een onderzoek uitgevoerd. Een aantal conclusies zijn:

 • Consumenten vertrouwen in het algemeen op reviews

 • 40% van de consumenten raadpleegt review-websites voordat ze iets kopen

 • Menselijke emotie beïnvloedt koopgedrag

 • Reviews met 4 (uit 5) sterren worden het meest vertrouwd door de consument

 • Computers en elektronica zijn producten waar consumenten de meeste reviews over lezen, voordat ze tot kopen overgaan

 • Maar liefst 92% van de consumenten geeft aan regelmatig reviews te lezen

 • Wanneer een bedrijf actief op negatieve reviews reageert, laat dat zien dat je begrip hebt voor je klanten en ernaar streeft om de situatie te herstellen.

>> hier kunt u het volledige rapport lezen

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK 2019

Nationaal Social Media Onderzoek 2019

Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V.

Het grootste trendonderzoek van Nederland over social media. Opvallend is de stevige terugval van Facebook, waar Instagram van lijkt te profiteren. In het rapport krijgt u antwoord de vragen:

 • Welke social media platformen worden gebruikt?

 • Hoeveel Nederlanders maken er in totaal gebruik van per platform?

 • Hoeveel dagelijkse gebruikers zijn er?

 • Wat zijn de trends?

  >> hier kunt u het volledige rapport lezen

FIETSVAKANTIEONDERZOEK

Fietsvakantieonderzoek
Samengesteld door: het Landelijk Fietsplatform

De eerste resultaten van het Fietsvakantieonderzoek werden op de Fiets en Wandelbeurs 2019 gepresenteerd:

 • Respondenten die de afgelopen twee jaar meerdaagse fietsstrektochten in Nederland maakten deden dit gemiddeld 2,5 keer.

 • 79% gebruikte één of meerdere keren een Langeafstand Fietsroute (LF-route)

 • Belangrijkste redenen voor het gebruik van de LF-route zijn het gemak (61%), eerdere positieve ervaringen (48%) en feit dat de LF-route past bij het soort vakantie (37%)

 • Nederlandse trektochtfietsers geven in totaal circa 50 miljoen euro per jaar uit aan fietstochten op een LF-route

  >> Hier kunt u het volledige artikel lezen 
  >> Bekijk hier de factsheet
   

CONTINUE VAKANTIE ONDERZOEK

Onderzoek: Continue Vakantie Onderzoek
Uitgevoerd door: NBTC NIPO

 • Met een totale besteding van 19,8 miljard, hebben Nederlanders in 2018 2% meer aan vakanties besteed dan in 2017

 • Afgelopen jaar is 83% van de Nederlanders op vakantie geweest

 • Gemiddeld ondernamen zij bijna drie keer een vakantie

 • Hoewel het totaal aantal vakanties afgelopen jaar licht is afgenomen (-1%), is het totaal aantal overnachtingen juist toegenomen (+1%)

 • Lees hier een artikel over het continue vakantie onderzoek

DE ZWEVENDE VAKANTIEGANGER

De Zwevende vakantieganger
Onderzoek van NBTC NIPO

HET VERBETEREN VAN KLANTBELEVING

Rapport: Het verbeteren van klantbeleving 

Samengesteld door: MOOD:

PERSPECTIEF BESTEMMING NEDERLAND 2030 

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

Rapport van NBTC Holland Marketing.

 • Dit rapport gaat over het perspectief voor de bestemming Nederland voor 2030. Over de transformatiekracht van toerisme en de bijdrage die deze sector levert aan de maatschappelijke opgaven van Nederland

 • In de rapport wordt onder andere de nieuwe visie voor Nederland toegelicht

 • Er wordt een groei van 50% van het aantal internationale toeristen verwacht voor Nederland richting 2030. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven

 • Vanaf begin volgend jaar wordt gewerkt aan een actieprogramma en de ondersteunende organisatie

BELANG VAN TOERISME VOOR RETAIL

Toeristische impact in detailhandel

Onderzoek uitgevoerd door CELTH, NHTV en HZ University of applied sciences.

 • Doel van onderzoek: beter inzicht krijgen in de relatie tussen toerisme en detailhandel. Om hiermee het belang van toerisme voor de lokale economie en het lokale winkelbestand/voorzieningenniveau beter te kunnen aantonen

 • Er is gebruik gemaakt van een niet-lineair regressiemodel en er zijn interviews afgenomen met detailhandelsondernemers in 12 Nederlandse bestemmingen

NBTC - DUITSE TOERIST

Meer inzicht in Duitse vakantieganger in Nederland

Onderzoek gedaan in opdracht van het NBTC. 

Conclusies: Wat wil de Duitse toerist?

 • Strand, natuurgebieden, historische bezienswaardigheden
  en rondvaarten zijn populair

 • Natuurgebieden en water in de buurt van de accommodatie

 • Een rustige omgeving of juist de drukte van de stad

 • Wandelen, fietsen, dieren spotten en relaxen

NBTC - KUSTMONITOR

Kustmonitor

Conclusies:

 • Onder Duitsers en Belgen is Texel het meest bekende en bezochte Waddeneiland 

 • Texel scoort hoog op aspecten 'bereikbaar', 'familievriendelijk', 
  'verrassend', 'easy going' en 'geschikt voor een meerdaags verblijf'

 • Uitwaaien op het strand en cultuur ontdekken zijn de meest aantrekkelijke activiteiten 

TRENDVISIE 2017-2020

Trendvisie

Conclusies: Wat kan de sector doen?  

 • Creëer authentieke belevingen

 • Schep mogelijkheden voor rust/prikkelloosheid en een meer gestuurde beleving

 • Werk samen met andere partners

 • Zorg voor optimaal en persoonlijk gastheer-/ gastvrouwschap

 • Verzamel kennis over de gast en zorg dat je daarop snel in kunt spelen

 • Divers, kleinschalig en verrassend door concepten te bieden