LANDELIJK

Op deze pagina vindt u de volgende onderzoeken:

 • NIEUW: NRIT onderzoek: ‘Jongeren gaan met vakantie: verschillen tussen generaties’

 • NBTC Vakantiemonitor september 2021

 • Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie

 • Factsheet kerncijfers fietsvakanties 2020

 • Nationaal Social Media Onderzoek 2021

 • Trendrapport toerisme recreatie en vrij tijd 2020

 • Factsheet Recreatief fietsen Noord-Holland 2020

 • Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030

 • NBTC: Kerncijfers Toerisme en Recreatie 2019

 • Nationaal E-mail Onderzoek 2019

 • Waardevol toerisme - Onze leefomgeving verdient het 

 • NBTC: Toekomstscenario's inkomend toerisme 2030

 • Trustpilot: Het belang van reviews tijdens het koopbeslissingsproces

 • Newcom: Nationaal Social Media Onderzoek 2019

 • Landelijk Fietsplatform: Fietsvakantieonderzoek

 • NBTC NIPO: De Zwevende vakantieganger & Continue Vakantie Onderzoek

 • Het verbeteren van klantbeleving 

ONDERZOEK VAKANTIEGEDRAG JONGEREN

‘Jongeren gaan met vakantie: verschillen tussen generaties’

Uitgevoerd door: NRIT Media Vrijetijdsplatform

Het vakantiegedrag van jongeren is bestudeerd aan de hand van het ContinuVakantieOnderzoek 2019 (CVO), van het NBTC-NIPO Research. 4 generatie segmenten zijn hiervoor met elkaar vergeleken:

 • Babyboomers (57-72 jaar)

 • Generatie X (37-56 jaar)

 • Millennials (22-36 jaar)

 • Digital natives (14-21 jaar)

Aantal respondenten is 8.280 en is representatief voor de Nederlandse bevolking wat betreft socio-demografische gegevens. De resultaten van het vakantiejaar 2019 hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode oktober 2018 tot en met september 2019.

Enkele opvallende resultaten en conclusies:

 • Nederlanders in totaal ondernamen gemiddeld 2.8 vakanties in 2019. Digital natives ondernemen gemiddeld 2.2 vakanties per jaar, maar niet alle gaan één of meer keer op vakantie. Bij babyboomers en millennials ligt dat getal duidelijk hoger namelijk 3.1. Jongeren gaan dus minder vaak. Waarschijnlijk heeft dit te maken met beperkte financieren. Die lagere frequentie van op vakantie gaan geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties.

 • Jongeren zijn meer groepsreizigers dan de andere segmenten. Als we de categorie bekijken van reizen met gezelschappen van 6 of meer personen dan blijkt dat bij zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties de score van digital natives het hoogst ligt. Gevolgd door de millenials met 24%, generatie X 16% en babyboomers 10. De babyboomers gaan het meest met 1-5 personen op reis (zie tabel 1).

Tabel 1. Bron: NRIT Media, artikel: 'Jongeren gaan met vakantie: verschillen tussen generaties'.

 • De Noordzeebadplaatsen blijken de meest populaire bestemmingen bij jongeren, gevolgd door Oost Brabant/Noord en Midden Limburg met de IJsselmeer kust op de derde plaats. Jongeren genieten dus meer dan andere segmenten van strandvakanties. Door dit segment wordt bij de sportieve activiteiten dus ook veel gezwommen.

 • Babyboomers blijken de grootste informatie verzamelaars. Jongeren zijn ten opzichte van andere segmenten reizigers geen grote informatie verzamelaar voordat ze op reis gaan, ze zin relatief passieve informatie zoekers (zie tabel 2). 


Tabel 2. Bron: NRIT Media, artikel: 'Jongeren gaan met vakantie: verschillen tussen generaties'.

 • Van de jeugdige vakantiegangers maakt 83% tijdens de binnenlandse vakantie een of meer keren per dag gebruik van sociale media en bij buitenlandse vakanties ligt dat op 87%. Het aandeel personen dat meerdere keren per dag met sociale media bezig is tijdens de vakantie ligt bij jongeren duidelijk hoger dan bij de andere segmenten. Op de tweede plaats komen de Millennials en de babyboomers doen het minste met sociale media tijdens de vakantie.

Bent u lid van het NRIT Media Vrijetijdsplatform? Bekijk hier het gehele artikel via www.nritmedia.nl

Tabel NRIT artikel.png
Tabel 2 NRIT artikel.png

VAKANTIEMONITOR 2021 NBTC

Nieuwe meting Vakantiemonitor NBTC

Sinds vorig jaar mei is NBTC Holland Marketing de Vakantie Sentiment Monitor gestart om de vakantie intentie en invloed van de corona uitbraak op het reisgedrag te meten. 
Het gaat hier om de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van toeristen uit Nederland en kernmarkten (van het NBTC) België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, USA en China.

Enkele opvallende resultaten meting september 2021:

 • Vertrouwen neemt toe: meer vakantieplannen en meer boekingen 

 • Eigen land meer in trek bij Nederlanders zelf, maar minder in trek bij buurlanden. Duitsers en Belgen maken in toenemende mate plannen voor een vakantie elders in Europa, maar in mindere mate naar Nederland

 • Bijna de helft van de Nederlanders met vakantieplannen geeft aan in eigen land te willen blijven

 • Positiever vakantiesentiment, maar angst en onzekerheid blijft en heeft duidelijk invloed op het boekings- en reisgedrag

>> Hier kunt u alle resultaten van de nieuwste meting bekijken

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN TOERISME EN RECREATIE

Onderzoek: wat is de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie?

Uitgevoerd door: CELTH in opdracht van Gastvrij Nederland

In dit rapport heeft CELTH de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie in de volle breedte van de sector in beeld gebracht. Zowel voor bezoekers, bewoners als bedrijven. 

"Met het rapport geeft Gastvrij Nederland de politieke partijen en de publieke opinie goed onderbouwde inzichten over de maatschappelijke waarde van de sector op het gebied van toerisme, recreatie en zakelijke gastvrijheid". Bron: Kennisnetwerk Destinatie Nederland.

>> Download hier het volledige onderzoeksrapport

Cover maatschappelijke waarde van toeris

FACTSHEET KERNCIJFERS FIETSVAKANTIES 2020

Samengesteld door: Stichting Landelijk Fietsplatform

Onlangs publiceerde de Stichting Landelijk Fietsplatform de Factsheet Recreatief Fietsen Noord-Holland. Daaruit bleek al dat fietsen op dit moment enorm in trek is.

 

Nu publiceren zij de Factsheet Kerncijfers Fietsvakanties 2020. Het onderzoek laat zien dat in 2020 2,5 miljoen Nederlanders op fietsvakantie in eigen land gingen, bij elkaar goed voor 413 miljoen euro aan bestedingen. Het Coronajaar 2020 bracht veel nieuwe vakantiefietsers in beweging. ​​De doelgroep wordt jonger. De uitkomsten staan in deze factsheet.

Uitgebreide resultaten zijn hier terug te lezen.

Factsheet-kerncijfers-fietsvakanties-202
Factsheet-kerncijfers-fietsvakanties-202

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK 2021

Nationaal Social Media Onderzoek 2021

Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V.

Het grootste trendonderzoek van Nederland over social media.

In het rapport krijgt u antwoord op de vragen:

 • Welke social media platformen worden gebruikt?

 • Hoeveel gebruikers zijn er per platform?

 • Hoeveel dagelijkse gebruikers zijn er?

 • Wat zijn de trends?

 

Opvallend is dat we dit jaar met z'n allen weer meer gebruik maken van social media. TikTok en Pinterest zijn grote winnaars qua gebruik. In het dagelijks gebruik groeien met name LinkedIn, YouTube en TikTok. TikTok groeit hard en is onder jongeren Facebook al gepasseerd. Instagram groeit nauwelijks meer onder de 40 jaar.

>> hier kunt u het volledige rapport lezen

TRENDRAPPORT 2020

Trendrapport toerisme recreatie en vrij tijd 2020

Samengesteld door: CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en Pleisureworld NRIT

trendrapport.jpg

FACTSHEET RECREATIEF FIETSEN

Recreatief fietsen Noord-Holland 2020 Factsheet

Samengesteld door: Stichting Landelijk Fietsplatform

 • De cijfers op de Factsheet laten, zoals verwacht, een sterke groei zien van het aantal fietstrektochten in Nederland

 • Een uitgebreide rapportage, een update van de publicatie Kerncijfers Fietsvakanties 2019, verschijnt eind januari 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> Bekijk hier de volledige Factsheet

2021-01-12 11_41_16-Factsheet recreatief

TOEKOMSTVISIE NEDERLANDSE VAKANTIEMARKT 2030

Om meer zicht te krijgen op het ontwikkelperspectief van de Nederlandse vakantiemarkt is door Trends & Tourism eind 2019 een toekomstvisie ontwikkeld. De resultaten daarvan werden gepresenteerd op het Travel Congress tijdens de Vakantiebeurs. Kort na publicatie brak de coronacrisis uit en zijn veel zaken in een ander daglicht komen te staan. Reden voor Trends & Tourism om een aangepaste versie van de toekomstvisie uit te brengen. De visie is gebaseerd op uitgebreid deskresearch, tientallen expert interviews en consumentenonderzoek.

Enkele opvallende resultaten en conclusies:

 • De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld 

 • Onzekerheid door coronacrisis

 • Vakantie blijft belangrijk voor Nederlander

 • Meer verantwoord toerisme

 • Trend: Revival binnenlandse vakanties

 • Trend: Duurzamer op reis

 • Trend: Meer van de gebaande paden

>> Bekijk hier de samenvatting Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030

Heeft u als TOP-lid interesse in meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u mailen naar secretariaat@texel.net

KERNCIJFERS 2019 NBTC

NATIONAAL E-MAIL ONDERZOEK 2019

7e Nationaal E-mail Onderzoek

Uitgevoerd door: Spotler

Onderzoek naar het Nederlandse e-mailgebruik en onze omgang met social media. Het onderzoek geeft in 21 conclusies en 12 learnings een beeld van de Nederlandse communicatie via e-mail & social media. Top 5 conclusies:

1. Meer dan de helft van de Nederlanders - ruim 54% - leest e-mail op smartphone
2. 88% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar op minimaal één e-mailnieuwsbrief ingeschreven
3. 31% van de Nederlanders doet zijn online aankopen via smartphone
4. 73% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar minimaal één keer iets gekocht naar aanleiding van een mail
5. 48% van de Nederlanders ontvangt graag een verjaardagsmail van een webshop.


>> hier kunt u het volledige rapport lezen

Kerncijfers Toerisme en Recreatie 2019

Uitgevoerd door: NBTC Holland Marketing en Gastvij Nederland

 • Met dit online magazine willen zij inzicht geven in de belangrijke kerncijfers van de sector en een overzicht bieden van relevante trends en ontwikkelingen

 • Het magazine bestaat uit 4 onderdelen: economisch belang, (inter)nationaal toerisme, reisproces en thema's & sectoren. 

  >> hier kunt u het volledige rapport lezen

WAARDEVOL TOERISME 

Waardevol toerisme - Onze leefomgeving verdient het

Uitgevoerd door: Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

In Nederland groeit het toerisme sterk en dit heeft ook een keerzijde: te veel toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving en samenleving. 

 

In dit rapport constateert de Rli dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. Een aantal stappen zullen gezet moeten worden:

 • Analyseer de gevolgen: bekijk toeristische druk en draagkracht van de leefomgeving

 • Maak een plan: stel regionale toeristische ontwikkelstrategieën op

 • Onderneem actie: vertaal de gewenste ontwikkeling in instrumenten 

 • Investeer in een krachtige kennisinfrastructuur en meer beleidscapaciteit 

 • Rijk neem regie: maak een visie en voer die uit.


>> hier kunt u het volledige rapport lezen

TOEKOMSTSCENARIO'S INKOMEND TOERISME 2030

Perspectief bestemming Nederland 2030

Uitgevoerd door: NBTC Holland Marketing 

 • In dit rapport wordt een visie geschetst op Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders. Verschillende trends en ontwikkelingen komen aan bod.

 • Het rapport gaat in op de scenario-analyse die ten grondslag ligt aan de toekomstverwachting van het inkomend verblijfstoerisme voor Nederland in 2030.

  >> hier kunt u het volledige rapport lezen

TRUSTPILOT CONSUMENTENPEILING

Het belang van reviews tijdens het koopbeslissingsproces
Uitgevoerd door: Trustpilot

“Hoe ziet het koopbeslissingsproces er vandaag de dag uit? En wat leidt ertoe dat de consument tot kopen overgaat”? Om hierachter te komen heeft Trustpilot een onderzoek uitgevoerd. Een aantal conclusies zijn:

 • Consumenten vertrouwen in het algemeen op reviews

 • 40% van de consumenten raadpleegt review-websites voordat ze iets kopen

 • Menselijke emotie beïnvloedt koopgedrag

 • Reviews met 4 (uit 5) sterren worden het meest vertrouwd door de consument

 • Computers en elektronica zijn producten waar consumenten de meeste reviews over lezen, voordat ze tot kopen overgaan

 • Maar liefst 92% van de consumenten geeft aan regelmatig reviews te lezen

 • Wanneer een bedrijf actief op negatieve reviews reageert, laat dat zien dat je begrip hebt voor je klanten en ernaar streeft om de situatie te herstellen.

>> hier kunt u het volledige rapport lezen

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK 2019

Nationaal Social Media Onderzoek 2019

Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V.

Het grootste trendonderzoek van Nederland over social media. Opvallend is de stevige terugval van Facebook, waar Instagram van lijkt te profiteren. In het rapport krijgt u antwoord de vragen:

 • Welke social media platformen worden gebruikt?

 • Hoeveel Nederlanders maken er in totaal gebruik van per platform?

 • Hoeveel dagelijkse gebruikers zijn er?

 • Wat zijn de trends?

  >> hier kunt u het volledige rapport lezen

FIETSVAKANTIEONDERZOEK

Fietsvakantieonderzoek
Samengesteld door: het Landelijk Fietsplatform

De eerste resultaten van het Fietsvakantieonderzoek werden op de Fiets en Wandelbeurs 2019 gepresenteerd:

 • Respondenten die de afgelopen twee jaar meerdaagse fietsstrektochten in Nederland maakten deden dit gemiddeld 2,5 keer.

 • 79% gebruikte één of meerdere keren een Langeafstand Fietsroute (LF-route)

 • Belangrijkste redenen voor het gebruik van de LF-route zijn het gemak (61%), eerdere positieve ervaringen (48%) en feit dat de LF-route past bij het soort vakantie (37%)

 • Nederlandse trektochtfietsers geven in totaal circa 50 miljoen euro per jaar uit aan fietstochten op een LF-route

  >> Hier kunt u het volledige artikel lezen 
  >> Bekijk hier de factsheet
   

CONTINUE VAKANTIE ONDERZOEK

Onderzoek: Continue Vakantie Onderzoek
Uitgevoerd door: NBTC NIPO

 • Met een totale besteding van 19,8 miljard, hebben Nederlanders in 2018 2% meer aan vakanties besteed dan in 2017

 • Afgelopen jaar is 83% van de Nederlanders op vakantie geweest

 • Gemiddeld ondernamen zij bijna drie keer een vakantie

 • Hoewel het totaal aantal vakanties afgelopen jaar licht is afgenomen (-1%), is het totaal aantal overnachtingen juist toegenomen (+1%)

 • Lees hier een artikel over het continue vakantie onderzoek

DE ZWEVENDE VAKANTIEGANGER

De Zwevende vakantieganger
Onderzoek van NBTC NIPO

HET VERBETEREN VAN KLANTBELEVING

Rapport: Het verbeteren van klantbeleving 

Samengesteld door: MOOD:

PERSPECTIEF BESTEMMING NEDERLAND 2030 

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

Rapport van NBTC Holland Marketing.

 • Dit rapport gaat over het perspectief voor de bestemming Nederland voor 2030. Over de transformatiekracht van toerisme en de bijdrage die deze sector levert aan de maatschappelijke opgaven van Nederland

 • In de rapport wordt onder andere de nieuwe visie voor Nederland toegelicht

 • Er wordt een groei van 50% van het aantal internationale toeristen verwacht voor Nederland richting 2030. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven

 • Vanaf begin volgend jaar wordt gewerkt aan een actieprogramma en de ondersteunende organisatie

BELANG VAN TOERISME VOOR RETAIL

Toeristische impact in detailhandel

Onderzoek uitgevoerd door CELTH, NHTV en HZ University of applied sciences.

 • Doel van onderzoek: beter inzicht krijgen in de relatie tussen toerisme en detailhandel. Om hiermee het belang van toerisme voor de lokale economie en het lokale winkelbestand/voorzieningenniveau beter te kunnen aantonen

 • Er is gebruik gemaakt van een niet-lineair regressiemodel en er zijn interviews afgenomen met detailhandelsondernemers in 12 Nederlandse bestemmingen