TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Bezettingscijfers Texel 

 • Texel Monitor rapportage t/m kwartaal 4 2019

 • TESO vervoerscijfers t/m december 2019

BEZETTINGSCIJFERS TEXEL

Actuele bezettingscijfers

Wekelijks vindt u hier bezettingspercentages van de komende 4-6 weken. Als bron zijn cijfers gebruikt welke een juiste afspiegeling zijn van de gehele Texelse logiessector (hotel, B&B, vakantieparken, KLV). Deze cijfers vertegenwoordigen ruim 50% van het aantal bedden op Texel. Deze bezetting is vervolgens geëxtrapoleerd naar een totaalcijfer op basis van het door Gemeente Texel vastgestelde plafond van 45.000 toeristische bedden.

Corona: belangrijk te weten, is dat de bezettingsgraad onverminderd sterk afhankelijk is van de gezondheidssituatie en maatregelen die door het kabinet genomen worden. Dit kan last minute nog afwijkingen veroorzaken in deze bezettingsgraad. 

TEXEL MONITOR

Conclusies 2019 totaal t.o.v. 2018

 • Alle kwaliteitsscores stijgen licht. De kwaliteit van de accommodatie waar de gast verbleef en de kwaliteit van de Texelse musea stegen beide met 0,08% t.o.v. 2018.
  De algehele prijs/kwaliteitverhouding van het verblijf op Texel bleef gelijk aan 2018: 7,96.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,38 (2019). Dit is nagenoeg gelijk aan 2018. Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel een accommodatie boeken, wordt door bijna 60% van de VVV boekers opgehaald. Het aandeel gasten dat ook gebruik maakt van het Texel Paspoort stijgt met 1,3% naar 32,24% in 2019.

 • In 2019 geven gasten aan iets minder vaak naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen (wandelen, fietsen, zwemmen) te doen (-1,8%) t.o.v. 2018. De reden om voor Cultuur (museum, muziek, festival, etc) naar Texel te komen, laat een stijging zien van 1,2% t.o.v. 2018.

 • Texel is in 2019 iets minder vaak de hoofdvakantie voor de respondenten. Een daling van 0,7% naar 30,21% t.o.v. 2018. 

 • Een licht stijgende groep ziet in 2019 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+0,7% t.o.v. 2018).

 • Iets meer respondenten (+1% naar 58.5% t.o.v. 2018) geven aan dat Texel uitstekend heeft voldaan aan de verwachtingen.

 • 73,2% van de respondenten geeft aan zeker weer terug te komen naar Texel. Dit is een stijging van 0,3% t.o.v. 2018.

 • De Net Promotor Score in 2019 is 63. Dit is gelijk aan 2018.

 • Het doelgroepprofiel laat een kleine verschuiving zien in 2019 t.o.v. 2018:
  o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. Een stijging van 1,9% bij HBO, een daling van 0,6% bij HAVO/VWO, de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk.  
  o   Inkomen: gemiddeld hoger inkomen. Bij de hogere inkomensklassen € 60.000 tot € 80.000 en € 80.000 tot € 100.000 een lichte stijging (samen+2,5%). Bij de lagere inkomensklasse € 20.000 tot € 40.000 een daling van 0,7%.  
  o   Gemiddelde besteding per dag stijgt. 

Conclusies 4e kwartaal 2019

 • Alle kwaliteitsscores blijven stabiel. Ten opzichte van Q4 van 2019 is er een lichte stijging van 0,05 naar een 8,6 in de beoordeling van Texel als vakantie-eiland.

 • In Q4 van 2019 geven gasten aan iets minder vaak naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen te doen (-5,2%) t.o.v. Q4 2018.

 • Museumbezoek en de vuurtoren bekijken zijn activiteiten die in Q4 veel vaker zijn ondernomen. Respectievelijk +5,6% en + 6%. Het fietsen daarentegen laat een daling zijn van 8,3% t.o.v Q4 2018. Het minder goede weer in het najaar van 2019 zou daar een reden van geweest kunnen zijn.

 • Texel is in Q4 minder vaak de hoofdvakantie voor gasten (-2% t.o.v. Q4 2018). Er zijn wel meer gasten die 6x of vaker de vakantie op Texel gevierd hebben (+ 4,3% t.o.v. 2018).

 • Een stijgende groep ziet in Q4 2019 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+3% t.o.v. Q4 2018).

 • Een stijgende groep gasten (75,6% in Q4 2019) geeft aan weer van plan te zijn om terug te komen naar Texel. De stijging bedraagt 1,8% t.o.v. Q4 2018.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,34 (Q4 2019). Dit is precies gelijk aan Q4 2018. 

 • De Net Promotor Score in Q4 2019 is 62. Dit is -1 t.o.v. Q4 2018.

Conclusies 3e kwartaal 2019

 • Alle kwaliteitsscores zijn positief t.o.v. het vorige kwartaal. Men beoordeelt Texel als vakantie-eiland gemiddeld met een 8,74. Vorig kwartaal (Q2 2019) kwam dit cijfer uit op een 8,62.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,44 (Q3 2018: 8,3). Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel boeken, wordt door 60% van de VVV boekers op gehaald. Er is een groei van 3,3% in het gebruik (35% van de gasten gebruikt het paspoort)

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore blijft net als voorgaande kwartalen iets onder de 8 steken op 7,95. In Q2 2019 was dit 7,98. Het is wel een lichte stijging t.o.v. Q3 2018. Toen 7,91.

 • Ruim een kwart van de bezoekers ziet verbeterpunten voor de Texelse voorzieningen (26%)

 • Voor 59% van de gasten heeft Texel uitstekend voldaan aan de verwachtingen. Dat is 3% meer t.o.v. Q3 2018

 • Cultuur (o.a. museum bezoek) is voor gasten in Q3 vaker een reden om naar Texel te komen (+2,1%)

 • Wandelen (+2,7%), fietsen (+3,8%), sporten (+2,2%) en natuur beleven (+5,1%) worden vaker genoemd als activiteiten die men op Texel heeft ondernomen. Gasten lijken actiever te zijn geweest tijdens het verblijf dan in Q3 2018

 • Gasten in Q3 vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+3% t.o.v. Q3 2018) en zijn ook vaker op Texel geweest (6+ bezoeken in Q3 +3,4% t.o.v. 2018). Met 43,4% is de groep met 6+ bezoeken verreweg het grootst

 • In het doelgroepprofiel zitten een aantal kleine verschuivingen:
  o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. HBO en WO samen +3,1%. Samen ruim 47%
  o   Inkomen: gemiddeld hoger inkomen. Bij de hogere inkomensklassen € 80.000 tot € 100.000 en € 100.000+ een lichte stijging (samen +1,8%)

 • De Net Promotor Score in Q3 2019 is 65. Dat is +3 t.o.v. Q3 2018. Vorig kwartaal was de NPS 64
   

Conclusies 2e kwartaal 2019

 • Algehele prijs/ kwaliteitsscore blijft net als Q1 van dit jaar op 7,98 stabiel. In Q2 2018 lag dit cijfer op 8,01

 • Overige kwaliteitsscores zijn licht positief, behalve cijfer "Texel als vakantie-eiland" (-0,05)

 • De doelgroep die Texel bezocht in het tweede kwartaal van dit jaar, heeft een ander profiel als we dit vergelijken met dezelfde periode een jaar geleden:

  • Opleiding: HBO +5,6% (39,2%), WO -1,3% (13,9%), MBO -3,4% (20,5%)

  • Inkomen: € 20.000 tot € 40.000 -0,8% (naar 17,4%), € 40.000 tot € 60.000 -2% (18,7%). € 60.000 tot € 80.000 +4,4% (naar 12%) en € 80.000 tot € 100.000 +0,75% (4,3%)

  • Besteding per dag: € 50-€ 100 +3,7% (37%), € 150-€200 +1,5% (7,9%) en € 200 of meer +1,3% (4,3%)

  • Samenstelling reisgezelschap: gezin -2,3% (21,7%), familie +1,7% (14%), koppel -1,3% (42,2%), alleen +1,2% (4,8%), vrienden +1% (9,7%)

 • Terugkeerintentie: 72,2% antwoordt “Ja” op de vraag of men van plan is terug te komen. 1% lager dan 2018. 18,9% meldt “Waarschijnlijk wel” (ook 1% lager dan Q2 2018)

 • Frequentie Texel verblijf: 3-5 keer (-2,1%) en 6+ bezoeken (-2,5%) nemen af dit kwartaal, waar categorieën 1e (+1,6%) en 2e keer bezoek (+3,01%) een groei laten zien. Echter, de groep 6+ keer blijft met afstand het grootst: 40,2%, gevolgd door 3-5 keer: 23,2%

 • Kwaliteit dienstverlening VVV Texel wordt gewaardeerd op een 8,4 (Q2 2018: 8,3)

 • Het iets minder goede weer in Q2 komt ook terug in de activiteiten die gasten doen op Texel. Er werd beduidend meer gefietst (+5,6%) en minder het strand bezocht (-2,5%) dan hetzelfde kwartaal in 2018

 • Net Promoter Score in Q2 2019: 64. Dezelfde periode in 2018: 65. Vorig kwartaal lag de NPS op 61.

Eerdere Texel Monitor rapportages zie Meer Texel Cijfers:

TESO VERVOERSCIJFERS

(KLIK VOOR VERGROTING OP TABEL)

De TESO-vervoerscijfers laten in maart 2020 een daling zien van 37,5% in het aantal vervoerde personen en 39,6% in het aantal vervoerde auto's. Een logisch gevolg van de coronamaatregelen die gelden.
(t.o.v. van 2019, bron: TESO).

TESO vervoerscijfers tm maart 2020.jpg