ARCHIEF

Op deze pagina vindt u het archief van onze Onderzoek-pagina:​​

NBTC: Perspectief bestemming Nederland 2030 

 • CELTH: belang van toerisme voor retail in Nederland

 • Trendrapport toerisme recreatie en vrij tijd 2017

 • Onderzoek NBTC Duitse toerist in Nederland

 • NBTC Kustrapportage

 • Trendvisie 2017-2020

De meest actuele artikelen staan op de pagina Onderzoek

PERSPECTIEF BESTEMMING NEDERLAND 2030 

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

Rapport van NBTC Holland Marketing.

 • Dit rapport gaat over het perspectief voor de bestemming Nederland voor 2030. Over de transformatiekracht van toerisme en de bijdrage die deze sector levert aan de maatschappelijke opgaven van Nederland

 • In de rapport wordt onder andere de nieuwe visie voor Nederland toegelicht

 • Er wordt een groei van 50% van het aantal internationale toeristen verwacht voor Nederland richting 2030. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven

 • Vanaf begin volgend jaar wordt gewerkt aan een actieprogramma en de ondersteunende organisatie

BELANG VAN TOERISME VOOR RETAIL

Toeristische impact in detailhandel

Onderzoek uitgevoerd door CELTH, NHTV en HZ University of applied sciences.

 • Doel van onderzoek: beter inzicht krijgen in de relatie tussen toerisme en detailhandel. Om hiermee het belang van toerisme voor de lokale economie en het lokale winkelbestand/voorzieningenniveau beter te kunnen aantonen

 • Er is gebruik gemaakt van een niet-lineair regressiemodel en er zijn interviews afgenomen met detailhandelsondernemers in 12 Nederlandse bestemmingen

TRENDRAPPORT 2017

Trendrapport toerisme recreatie en vrij tijd 2017

Samengesteld door: NRIT Media, NBTC Holland Marketing,
het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality, en het CBS.

 • Statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector

 • Overzicht van de trends en ontwikkelingen in de vrijetijdssector

 • Thema’s als verblijfsduur, besteding tijdens vakantie,
  bezoekmomenten, type accommodaties en vervoersmiddelen
  komen aan bod

NBTC - DUITSE TOERIST

Meer inzicht in Duitse vakantieganger in Nederland

Onderzoek gedaan in opdracht van het NBTC. 

Conclusies: Wat wil de Duitse toerist?

 • Strand, natuurgebieden, historische bezienswaardigheden
  en rondvaarten zijn populair

 • Natuurgebieden en water in de buurt van de accommodatie

 • Een rustige omgeving of juist de drukte van de stad

 • Wandelen, fietsen, dieren spotten en relaxen

NBTC - KUSTMONITOR

Kustmonitor

Conclusies:

 • Onder Duitsers en Belgen is Texel het meest bekende en bezochte Waddeneiland 

 • Texel scoort hoog op aspecten 'bereikbaar', 'familievriendelijk', 
  'verrassend', 'easy going' en 'geschikt voor een meerdaags verblijf'

 • Uitwaaien op het strand en cultuur ontdekken zijn de meest aantrekkelijke activiteiten 

TRENDVISIE 2017-2020

Trendvisie

Conclusies: Wat kan de sector doen?  

 • Creëer authentieke belevingen

 • Schep mogelijkheden voor rust/prikkelloosheid en een meer gestuurde beleving

 • Werk samen met andere partners

 • Zorg voor optimaal en persoonlijk gastheer-/ gastvrouwschap

 • Verzamel kennis over de gast en zorg dat je daarop snel in kunt spelen

 • Divers, kleinschalig en verrassend door concepten te bieden