Onafhankelijk
toeristisch
platform

Market Response database onderzoek 2023 (Deel 2)

VVV Texel heeft voor het zevende opeenvolgende jaar bureau MarketResponse een databaseanalyse laten uitvoeren, op basis van VVV Texel boekingen, gebruik makend van CBS-data. De geselecteerde parameters (levensfase, opleiding, gezinsinkomen en leisure leefstijlen) zijn niet random gekozen, maar vormen ingrediënten voor de marketingsegmentatiestrategie van VVV Texel en dient als basis voor haar promotionele activiteiten. Door deze jaarlijkse resultaten af te zetten tegen de gehele jaarreeks (2017 t/m 2022) ontstaan waardevolle trends en inzichten voor toeristisch ondernemend Texel. Kanttekening: corona laat in 2020 en 2021 een afwijkend beeld zien qua doelgroep samenstelling ervoor en -na. 

In deze analyse worden de parameters ‘Levensfase’ en ‘Opleiding’ behandeld. 

De belangrijkste conclusies en bevindingen, gebaseerd op de boekingen van seizoen 2023:

1. Levensfase

Bij de Levensfase wordt er gebruikt gemaakt van 3 hoofdcategorieën welke onderverdeeld zijn in subcategorieën. De hoofdcategorieën bestaan uit: Alleenstaand, Volwassen huishouden (zonder kinderen) en Gezin met kinderen. De subcategorieën laten een onderscheid in leeftijd zien. Voor conclusies wordt er hoofdzakelijk ingezoomd op de subcategorieën. 

Grootste categorieën 

De categorie ‘Volwassen huishouden, 50 - < 65 jaar’ is niet alleen het grootste segment voor Texel, maar scoort ook significant boven het landelijk gemiddelde. Sinds 2017 laat deze categorie een groei zien (alleen 2019 laat een dip zien op het niveau van 2017) naar 24% in 2023. Landelijk gezien ligt deze categorie al een aantal jaren op rij op 15% aandeel.  

De categorie ‘Gezin met kinderen, jongste <= 12’ is ook een grote categorie met 20%.  We zien in 2023 een lichte daling bij deze categorie, ten opzichte van 2022. Vergeleken met landelijke cijfers (17,3%) is dit op Texel een grote groep. Landelijk is dit echter de grootste.  

Stijgers 

Een kleine stijging is zichtbaar ten opzichte van vorig jaar bij ‘Alleenstaand 65 jaar en ouder’, naar 6,4% in lijn met de landelijke trend. Dit segment vormt in Nederland in verhouding tot Texel een relatief grote groep met 13%.  

Dalers 

De categorie ‘Gezin met kinderen, jongste 13 - < 17’ daalt ten opzichte van 2022 en 2021. Landelijk gezien blijft deze groep al 3 jaar op rij stabiel. Maar is landelijk, in verhouding tot deze groep op Texel (13,4%), een kleine groep (7,2%).  

Grootste verschil Texel ten opzichte van landelijk  

De groep ‘Alleenstaanden’ (de vijf CBS-categorieën samengevoegd) vormt, ten opzichte van de landelijke statistiek, een kleine groep voor Texel. Landelijk is dit 35,8% tegenover 19,5% op Texel. 

De groep ‘Koppels’ (de 5 CBS-categorieën ‘Volwassen huishouden (zonder kinderen)’ samengevoegd) vormt op Texel een grotere groep dan landelijk. Respectievelijk 47,1% versus 39,7%. Deze is daarmee op Texel ook meteen de grootste groep. Landelijk liggen ‘Alleenstaand’ en ‘Koppel’ veel dichter bij elkaar. 

De groep ‘Gezin met kinderen’ (de twee CBS-categorieën ‘Gezin met kinderen’ samengevoegd) is op Texel met 33,4% ook groter dan landelijk (24,5%). 

Levensfase (CBS)20232022202120202017 (=100)Texel vs NL
Alleenstaand < 35 jaar3,8 (59)4,3 (67)4,9 (77)5,8 (92)6,444
Alleenstaand 35 - < 40 jaar1,51,31.159
Alleenstaand 40 - < 50 jaar2,72,32.266
Alleenstaand 50 - < 65 jaar5,14,84.865
Alleenstaand 65 jaar en ouder6,45,74.745
Volwassen huishouden, < 35 jaar4,2 (84)3,6 (72)3,8 (76)4,2 (85)5,060
Volwassen huishouden, 35 - < 40 jaar1,91,81.8100
Volwassen huishouden, 40 - < 50 jaar4,23,84.290
Volwassen huishouden, 50 - < 65 jaar24,024,024.4160
Volwassen huishouden, 65 jaar en ouder12,812,912.896
Gezin met kinderen, jongste <= 1220,021,620.6123
Gezin met kinderen, jongste 13 - < 1713,4 (174)13,9 (181)14,5 (188)6,2 (81)7.7193

2. Opleiding

Grootste categorie 

‘MBO’ blijft zowel landelijk als op Texel de grootste categorie. Op Texel is er, nadat deze categorie jaren stabiel gebleven is, een lichte daling te zien naar 31,1%. Landelijk stijgt deze categorie licht naar 33,5%. 

Grootste verschil Texel ten opzichte van landelijk 

Bij de categorieën ‘HBO’ en ‘WO’ zijn de verschillen tussen Texel en landelijke cijfers het grootst. Sinds 2017 laten de categorieën ‘HBO’ en ‘WO’ op Texel de grootste stijgingen zien. Respectievelijk +9,4% en +7,7%. De categorie ‘HBO’ is op Texel, na stijgingen vanaf 2020, licht gedaald t.o.v. 2022. Waar deze groep in Nederland nog geen kwart uitmaakt van alle groepen is deze op Texel bijna 30%. ‘HBO’ benadert daarmee inmiddels de voor Texel grootste categorie ‘MBO’. Vanaf de groei in 2020 (15,6%), blijft WO’ de laatste jaren rond de 20%, en is daarmee beduidend hoger dan het landelijk aandeel van 14,9%.  

Stabiele lijn 

De overige categorieën op Texel laten, na een neerwaartse trend vanaf 2019, een redelijk stabiele lijn zien vanaf 2021. Landelijk heeft de daling bij de overige categorieën zich in 2020 voorgedaan en is die gestabiliseerd in 2022. 

Opleiding (CBS)2023202220212020201920182017 (=100)Texel vs NL
MBO31,1 (93)32,5 (97)32,3 (97)32,3 (97)32,2 (96)31,8 (95)33,498
HBO29,9 (146)30,1 (147)29 (141)22,8 (111)21,5 (105)21,9 (107)20,5123
WO21,1 (157)20,0 (149)22,4 (167)15,6 (117)13,5 (101)13,6 (101)13,4134
LBO/VMBO7,5 (65)7,3 (63)7,1 (61)9,9 (85)12,0 (103)12,2 (105)11,663
HAVO/VWO4,3 (43)4,3 (43)4,1 (41)8,8 (88)8,8 (88)9,0 (90)10,0100
Lagern onderwijs2,3 (33)2,4 (34)2,1 (30)6,7 (95)7,6 (108)7,1 (102)7,041
MAVO3,7 (88)3,5 (83)3,1 (74)3,9 (95)4,6 (110)4,5 (108)4,265
Image

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, cijfers en onderzoeken over het toerisme? Meld u dan hier aan voor de maandelijkse KADO Texel Nieuwsbrief.

Vul uw e-mailadres in
Invalid Input
Image

KADO Texel is een overzichtelijk platform met relevante en actuele informatie voor Texel over het toerisme en aanverwante branches. Het platform is een samenwerking tussen het Texels Ondernemers Platform (TOP), TESO, VVV Texel en Gemeente Texel.

Image
Image
Image
Image