Veelgestelde vragen

Wat betekent KADO Texel?


KADO Texel staat voor: Kennis, Advies, Data en Onderzoek en is bedoeld voor iedereen die betrouwbare, begrijpelijke Texel informatie nodig heeft over het Texelse toerisme voor zijn of haar organisatie.
Waarom KADO Texel?


Het doel van KADO Texel is om een laagdrempelig en onafhankelijk toeristisch portaal te realiseren:

  • Inzicht geven en vertaalslag maken van toeristische (en aanverwante branches) onderzoeken op internationaal, landelijk en regionaal niveau, gebruik makend van betrouwbare (A)-resources;
  • Texel onderzoek laten uitvoeren op braakliggende gebieden, zoals consumentgerelateerde studies, maar ook gericht op het product Texel;
  • Centrale plek geven aan en presenteren statistieken en cijfers voortkomend uit Texelse bronnen zoals TESO cijfers, de Texel Monitor en het Texel accommodatiebezettingsgraad model;
  • Signaleren van belangrijke tendensen en ontwikkelingen.

Teneinde een bijdrage te leveren aan toeristisch beleid, (startende en gevestigde) ondernemers en andere stakeholders te ondersteunen bij bedrijfskundige besluitvorming en het monitoren en bewaken en proactief stimuleren van de Texelse productkwaliteit vanuit toeristisch perspectief.
Wie is KADO Texel?


Het toeristisch platform is een onafhankelijke platform, voortkomend uit de samenwerking tussen Gemeente Texel, TESO, TOP en VVV Texel.
Wat is de rol van VVV Texel?


Naast haar primaire taken promotie, informatieverschaffing en boekingen, krijgt kwaliteitsbewaking en stimulering van de kwaliteit van het totale toeristische product Texel een strategische plek krijgen in de bedrijfsvoering van VVV Texel. De organisatie is hiermee niet alleen initiator om de huidige kwantiteit op peil te houden, maar ook bewaker en aanjager om de belangrijkste productaspecten van Texel te monitoren en waar nodig verbeteren in samenwerking en samenspraak met haar stakeholders.