Onafhankelijk
toeristisch
platform

Market Response database onderzoek 2022

VVV Texel heeft voor het zesde opeenvolgende jaar bureau Market Response (voorheen: SAMR) een databaseanalyse voor toeristisch Texel laten uitvoeren, op basis van VVV Texel boekingen, gebruik makend van CBS databronnen. De geselecteerde parameters (levensfase, opleiding, gezinsinkomen en leisure leefstijl) zijn niet random gekozen, maar vormen ingrediënten voor de marketingsegmentatiestrategie van VVV Texel wat als basis dient voor haar promotionele activiteiten. De 2022 resultaten worden hieronder ook vergeleken met analysen van 2017 t/m 2021. Op basis hiervan zijn waardevolle trends en inzichten vast te stellen. Kanttekening: corona laat in 2020 en 2021 een afwijkend beeld laat zien qua doelgroep samenstelling ervoor en -na. Interessant om te volgen hoe dit zich komende jaren ontwikkelt.

De belangrijkste conclusies gebaseerd op de boekingen van seizoen 2022

1. Levensfase

We zien in 2022 een lichte daling bij ‘gezinnen met kinderen (jongste kind 13 – <17 jaar)’, ten opzichte van 2021. Deze groep was in 2021 ten opzichte van de jaren ervoor enorm gestegen. In 2017 lag het aandeel op 7,7%, in 2020 gedaald tot 6,2% naar 13,9% anno 2022. Vergeleken met landelijke cijfers zit Texel ver boven het gemiddelde sinds 2021. Een kleine stijging is zichtbaar ten opzichte van vorig jaar bij ‘Gezinnen met kinderen (jongste <= 12 jaar)’, in lijn met de landelijke trend. Dit segment vormt in Nederland de grootste groep.

Koppels (CBS definitie: ‘Volwassen huishouden’) 50 - <65 jaar is niet alleen het grootste segment voor Texel, maar scoort ook significant boven het landelijk gemiddelde. Sinds 2017 liet deze een groei zien (alleen 2019 laat een dip zien naar niveau van 2017) met een kleine correctie dit seizoen. De groep “Alleenstaanden” vormt ten opzichte van de landelijke statistiek een kleinere groep voor Texel.

Levensfase Texel doelgroep CBS

Levensfase (CBS)2022202120202017 (=100)Texel vs NL
Alleenstaand < 35 jaar4,3 (67)4,9 (77)5,8 (92)6,444
Alleenstaand 35 - < 40 jaar1,31.159
Alleenstaand 40 - < 50 jaar2,32.266
Alleenstaand 50 - < 65 jaar4,84.865
Alleenstaand 65 jaar en ouder5,74.745
Volwassen huishouden, < 35 jaar3,6 (72)3,8 (76)4,2 (85)5,060
Volwassen huishouden, 35 - < 40 jaar1,81.8100
Volwassen huishouden, 40 - < 50 jaar3,84.290
Volwassen huishouden, 50 - < 65 jaar24,024.4160
Volwassen huishouden, 65 jaar en ouder12,912.896
Gezin met kinderen, jongste <= 1221,620.6123
Gezin met kinderen, jongste 13 - < 1713,9 (181)14,5 (188)6,2 (81)7.7193

Opleiding Texel doelgroep 2017-2022 CBS

Opleiding (CBS)202220212020201920182017 (=100)Texel vs NL
MBO32,5 (97)32,3 (97)32,3 (97)32,2 (96)31,8 (95)33,498
HBO30,1 (147)29 (141)22,8 (111)21,5 (105)21,9 (107)20,5123
WO20,0 (149)22,4 (167)15,6 (117)13,5 (101)13,6 (101)13,4134
LBO/VMBO7,3 (63)7,1 (61)9,9 (85)12,0 (103)12,2 (105)11,663
HAVO/VWO4,3 (43)4,1 (41)8,8 (88)8,8 (88)9,0 (90)10,0100
Lagern onderwijs2,4 (34)2,1 (30)6,7 (95)7,6 (108)7,1 (102)7,041
MAVO3,5 (83)3,1 (74)3,9 (95)4,6 (110)4,5 (108)4,265

2. Opleiding

De categorie “HBO” is gestegen t.o.v. 2021 (deze stijging is zichtbaar vanaf 2020). “HBO” benadert inmiddels de voor Texel grootste categorie “MBO”. “MBO” is door de jaren heen licht gedaald van 33,4% in 2017 naar 32,5% in 2022. Landelijk gezien is dit precies andersom. 2017 laat een percentage van 32,8 zien en in 2022 is dit minimaal gestegen naar 33,3%. “MBO” is dit seizoen nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar en vertegenwoordigt op Texel nog immer de grootste doelgroep met 32,5%.

Na groei vanaf 2019, daalt “WO” in 2022 ten opzichte van 2021 tot 20%, maar ligt beduidend hoger dan het landelijk aandeel van 14,9%. Sinds 2017 zijn de categorieën “HBO” en “WO” het meeste gestegen. Respectievelijk +9,6% en +6,6%. De overige categorieën laten, na een neerwaartse trend vanaf 2019, in 2022 een lichte correctie zien ten opzichte van 2021. Landelijk heeft deze daling bij de overige categorieën zich reeds in 2020 voorgedaan en gestabiliseerd in 2022. 

3. Gezinsinkomen

Het aandeel “2,5 x modaal of hoger” is in 2022 de grootste groep. Na een significante toename in 2021, vertegenwoordigt deze groep anno 2022 39,4% van de Texel bezoekers. Hetgeen een lichte daling is ten opzichte van 2021, maar ver boven het landelijk gemiddelde van 26,4%. Daarentegen laat de groep “modaal inkomen” sinds 2020 een daling zien zoals uit de tabel blijkt.

De groep “1,5 x modaal” groeit na twee jaar op rij (2022: 27,4%) weer in de richting van het niveau van 2017 (29,9%). De groep “Beneden modaal” was in 2017 nog goed voor 23,6% (Nederland: 34,1%), maar inmiddels afgenomen tot 10,3% (Nederland: 26,6%). Landelijk is dit de grootste groep sinds 2017, waar voor Texel sinds 2018 de grootste groep “2,5 x modaal of hoger” is (in 2017 was de groep “1,5 x modaal” voor Texel de grootste). Landelijk komen de groepen “beneden modaal” en “2,5 x modaal of hoger” steeds dichter bij elkaar te liggen en maken beiden in 2022 ruim een kwart uit van het totaal, respectievelijk 26,6% en 26,4%. Waar voor Texel in 2022 de groepen “2,5 x modaal of hoger” en "1,5 x modaal" uitkomen op respectievelijk 39,4% en 27,4%. De overige inkomensgroepen liggen daar onder met percentages minder dan 12%. Landelijk liggen de percentages dichter bij elkaar, met uitzondering van ”2x modaal” die onderaan de lijst staat met 8% in 2022.

Inkomen Texel doelgroep 2017 -2022 CBS

Gezinsinkomen (CBS)202220212020201920182017 (= 100)Texel vs NL
Beneden modaal10,3 (44)9,8 (42)18,3 (78)21,9 (93)19,2 (81)23,639
Modaal11,8 (70)12,1 (72)19,8 (117)20,7 (123)20,1 (119)16,973
1,5n x modaal27,4 (92)24,9 (83)19,5 (65)19,7 (66)20,5 (69)29,9120
2n x modaal11,2 (109)11,4 (111)15,8 (153)14,9 (145)15,9 (154)10,3140
2,5 x modaaln of hoger39,4 (204)41,7 (216)26,6 (138)22,8 (118)24,3 (126)19,3149

Leefstijlen Texel doelgroep 2018-2022 SAMR

Leisure Leefstijl20222021202020192018Texel vs NLLeisure Leefstijl
Stijlzoekers22,621,521,921,121,2144Stijlzoekers
Plezierzoekers15,415,918,417,417,185Plezierzoekers
Harmoniezoekers11,713,613,313,213,498Harmoniezoekers
Rustzoekers12,013,312,514,413,970Rustzoekers
Avontuurzoekers11,012,012,210,612,198Avontuurzoekers
Verbindingzoekers12,411,211,011,311,199Verbindingzoekers
Inzichtzoekers14,912,510,811,911,2112Inzichtzoekers
 100100100100100 

4. Leisure leefstijl

VVV Texel maakt ook een segmentatie op basis van de zogenaamde “Leefstijlvinder”, samengesteld door Market Response en gebruikt door veel toeristische bestemmingen. Dit is een aanpak waarbij inzicht word verkregen aan de hand van de leefstijl van de doelgroep op het gebied van vakantie en vrije tijd. De doelgroep “Inzichtzoekers” stijgt sinds 2020 sterk (en ten opzichte van 2021 met bijna 2,5%) naar 14,9%. Ook landelijk gezien is hier een stijging te zien, maar vormt een kleiner geheel dan op Texel, met 13,3%. De doelgroep “Plezierzoekers” blijft op Texel bijna gelijk aan 2021. Deze groep steeg sinds 2018, om na 2020 weer te dalen. Landelijk is dit de grootste groep (m.u.v. 2021 toen de rustzoeker hoger uitviel), terwijl op Texel de Stijlzoekers al sinds 2018 deze eer te beurt valt. Opvallend is dat deze “Stijlzoeker” op Texel in 2022 een stijging laat zien, na jaren rond hetzelfde aandeel te hebben geschommeld. Deze voor Texel grootste groep vormt 22,6% van de bezoekers. Landelijk is deze groep veel kleiner van ruim 17% in 2018 en, na een daling vanaf 2020, een aandeel van bijna 16% in 2022. De “Verbindingzoeker” laat een lichte toename zien, na jaren vrij constant te zijn geweest. Dit is in lijn met de cijfers op landelijk niveau. De “Rustzoeker” is op Texel gedaald van 13,9% in 2018 naar 12% in 2022. Landelijk is dit een grote vertegenwoordiging. Met een aandeel van 17,2% in 2018 en na een piek in 2021 (18,5%) weer terug in 2022 tot 17,2%.

Meer informatie over dit segmentatiemodel en een profielbeschrijving per type leefstijl vindt u hier: www.leefstijlvinder.nl

Image

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, cijfers en onderzoeken over het toerisme? Meld u dan hier aan voor de maandelijkse KADO Texel Nieuwsbrief.

Vul uw e-mailadres in
Invalid Input
Image

KADO Texel is een overzichtelijk platform met relevante en actuele informatie voor Texel over het toerisme en aanverwante branches. Het platform is een samenwerking tussen het Texels Ondernemers Platform (TOP), TESO, VVV Texel en Gemeente Texel.

Image
Image
Image
Image