Onafhankelijk
toeristisch
platform

Market Response database onderzoek 2021

VVV Texel heeft voor het vijfde opeenvolgende jaar bureau Market Response (voorheen: SAMR) een databaseanalyse voor Texel laten uitvoeren, gebruik makend van CBS statistieken. De data van 2021 zijn vergeleken met resultaten van 2017 t/m 2020. Op basis van de VVV Texel boekingen analysen, zijn waardevolle trends en inzichten vast te stellen, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat corona in 2020 en 2021 een ander beeld laat zien qua doelgroep samenstelling dan pre corona. Interessant om te volgen hoe dit zich komende jaren ontwikkelt.

De belangrijkste conclusies gebaseerd op de boekingen van seizoen 2021

1. Levensfase

Vanaf 2021 is er een nieuwe indeling van de verschillende leeftijdsgroepen. De leeftijdscategorieën zijn meer gespecificeerd, waardoor meer categorieën zijn ontstaan. Hierdoor is een een-op-een vergelijk met voorgaande jaren iets gecompliceerder.

We zien een duidelijke stijging bij gezinnen met kinderen (jongste kind 13 – <17 jaar). Ook vergeleken met landelijke statistieken zit Texel hier ver boven het gemiddelde.

Volwassen huishouden ( 50 - <65 jaar) is het grootste segment, waarbij Texel ook ruim boven het landelijk gemiddelde scoort. Verder valt op dat de groep “Alleenstaanden” over alle categorieën heen in totaal bijna 10% is afgenomen sinds 2019.

Levensfase Texel doelgroep CBS

Levensfase (CBS)202120202017 (=100)Texel vs NL
Alleenstaand < 35 jaar4,9 (77)5,8 (92)6.450
Alleenstaand 35 - < 40 jaar1.150
Alleenstaand 40 - < 50 jaar2.267
Alleenstaand 50 - < 65 jaar4.864
Alleenstaand 65 jaar en ouder4.738
Volwassen huishouden, < 35 jaar3,8 (76)4,2 (85)5.063
Volwassen huishouden, 35 - < 40 jaar1.8100
Volwassen huishouden, 40 - < 50 jaar4.2100
Volwassen huishouden, 50 - < 65 jaar24.4163
Volwassen huishouden, 65 jaar en ouder12.896
Gezin met kinderen, jongste <= 1220.6118
Gezin met kinderen, jongste 13 - < 1714,5 (188)6,2 (81)7.7201

Opleiding Texel doelgroep 2017-2021 CBS

Opleiding (CBS)20212020201920182017 (=100)Texel vs NL
MBO32,3 (97)32,3 (97)32,2 (96)31,8 (95)33,497
HBO29 (141)22,8 (111)21,5 (105)21,9 (107)20,5119
WO22,4 (167)15,6 (117)13,5 (101)13,6 (101)13,4151
LBO/VMBO7,1 (61)9,9 (85)12,0 (103)12,2 (105)11,661
HAVO/VWO4,1 (41)8,8 (88)8,8 (88)9,0 (90)10,091
Lagern onderwijs2,1 (30)6,7 (95)7,6 (108)7,1 (102)7,035
MAVO3,1 (74)3,9 (95)4,6 (110)4,5 (108)4,257

2. Opleiding

Dat de Texelbezoeker steeds hoger opgeleid is, is een landelijke trend die we al jaren ook op Texel zien. De categorieën “HBO” en “WO” zijn gestegen t.o.v. 2020 (en voorgaande jaren). Vooral de stijging bij de wetenschappelijk opgeleiden opvalt, omdat deze ook ten opzichte van de landelijke cijfers dit jaar hoger ligt. “MBO” is gelijk gebleven aan vorig jaar en vertegenwoordigt nog steeds de grootste doelgroep met 32,3%, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

3. Gezinsinkomen

Het aandeel “2,5 x modaal of hoger” is sterk gestegen ten opzichte van 2020. Na ook een significante toename in 2019, vertegenwoordigt deze groep anno 2021 41,7% van de Texel bezoekers. Daarentegen laten de groepen “Beneden modaal inkomen” en “Modaal inkomen” sinds 2020 een daling zien zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Inkomen Texel doelgroep 2017 -2021 CBS

Gezinsinkomen (CBS)20212020201920182017 (= 100)Texel vs NL
Benedenn modaal9,8 (42)18,3 (78)21,9 (93)19,2 (81)23,637
Modaal12,1 (72)19,8 (117)20,7 (123)20,1 (119)16,974
1,5n x modaal24,9 (83)19,5 (65)19,7 (66)20,5 (69)29,9110
2n x modaal11,4 (111)15,8 (153)14,9 (145)15,9 (154)10,3131
2,5 x modaaln of hoger41,7 (216)26,6 (138)22,8 (118)24,3 (126)19,3162
Gezinsinkomen (CBS)20212020201920182017 (= 100)Texel vs NL
Benedenn modaal9,8 (42)18,3 (78)21,9 (93)19,2 (81)23,637

Leefstijlen Texel doelgroep 2018-2021 SAMR

Leisure Leefstijl2021202020192018Texel vs NLLeisure Leefstijl
Stijlzoekers21,521,921,121,2137Stijlzoekers
Plezierzoekers15,918,417,417,191Plezierzoekers
Harmoniezoekers13,613,313,213,4111Harmoniezoekers
Rustzoekers13,312,514,413,972Rustzoekers
Avontuurzoekers12,012,210,612,1107Avontuurzoekers
Verbindingzoekers11,211,011,311,191Verbindingzoekers
Inzichtzoekers12,510,811,911,298Inzichtzoekers
 100100100100 

4. Leisure leefstijl

VVV Texel maakt ook een segmentatie op basis van de zogenaamde “Leefstijlvinder”. Dit is een aanpak waarbij inzicht word verkregen aan de hand van de leefstijl van de doelgroep op het gebied van vakantie en vrije tijd. De doelgroep “Inzichtzoekers” stijgt bijna 2% ten opzichte van 2020. De doelgroep “Plezierzoekers” daalt 2,5% ten opzichte van 2020 en daalt daarmee onder het percentage van de afgelopen jaren. Opvallend is dat de “Stijlzoeker” bij Nederland in 2021 een daling laat zien, na jaren op hetzelfde niveau gezeten te hebben. Bij Texel blijft deze lijn vrij constant. Meer informatie over dit segmentatiemodel: www.leefstijlvinder.nl

Bron: MarketResponse

Image

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, cijfers en onderzoeken over het toerisme? Meld u dan hier aan voor de maandelijkse KADO Texel Nieuwsbrief.

Vul uw e-mailadres in
Invalid Input
Image

KADO Texel is een overzichtelijk platform met relevante en actuele informatie voor Texel over het toerisme en aanverwante branches. Het platform is een samenwerking tussen het Texels Ondernemers Platform (TOP), TESO, VVV Texel en Gemeente Texel.

Image
Image
Image
Image