REGIONAAL - TEXEL ONDERZOEK

Op deze pagina vindt u informatie over:
 

 • Onderzoek inwonersbelevingsenquête toerisme

 • Onderzoek vakantiegedrag - Respondenten.nl

 • Leefstijlvinder update. Kom er achter wie uw doelgroep is

 • Update SAMR Leefstijlen VVV Texel onderzoek

 • Onderzoeken fietsinfrastructuur Texel

 • Aankondiging inwonersonderzoek Gemeente Texel

 • Nationale Landschap Enquête – NH

 • Aankondiging Texel onderzoek naar bestedingsgedrag toeristen i.s.m. CELTH

 • Toeristische inventarisatie Ontwikkelingsbedrijf NHN

 • Onderzoek De Kop Werkt Detailhandelsvisie

ONDERZOEK INWONERSBELEVINGSENQUÊTE

Inwonersbelevingsenquête toerisme

Deze rapportage is samengesteld door Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van gemeente Texel.

In de rapportage staan de inwoners van de gemeente Texel centraal. Het doel van het onderzoek is: inzicht verkrijgen in de perceptie van de inwoners als belangrijke stakeholder over toerisme in de gemeente Texel. Er wordt door middel van deelvragen antwoorden gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de houding (attitude) van de inwoners ten aanzien van toerisme?’

De inwoners van de gemeente Texel zijn voor dit onderzoek per brief zijn benaderd voor deelname aan de vragenlijst.

Belangrijkste conclusie

"De belangrijkste conclusie van dit onderzoek in de gemeente Texel is dat er op dit moment wel steun is voor toerisme onder de inwoners van de gemeente Texel als toeristische bestemming, maar met significante verschillen per woonkern. Die steun - in de woonkern De Cocksdorp het grootst."

Meer resultaten en de aanbevelingen van het Kenniscentrum Kusttoerisme kunt u vinden in het rapport.

De volgende stukken vormen het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de Toeristische Toekomstvisie:

>> Rapportage Inwonersbelevingsenquête toerisme

>> Samenvatting gesprek toerisme dorpsronden

>> Actieplan Toekomstvisie Toerisme

ONDERZOEK VAKANTIEGEDRAG

Doelgroeponderzoek - Respondenten.nl

VVV Texel wilde meer weten over bezoekers van Texel. Daarom heeft Respondenten.nl een onderzoek uitgevoerd onder (potentiële) Nederlandse en Duitse bezoekers. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van online vragenlijsten. Doel van het onderzoek was om na te gaan wat de plaats van Texel is in de overwegingsset van de vakantiegangers en de mate waarin Texel aansluit op de wensen en gewoontes van die vakantiegangers te meten.


Conclusies - Nederlandse bezoekers

 • De Nederlandse Texel bezoekers zijn vaker hoger opgeleid

 • 30% van de Nederlanders is op Texel geweest. Alleen Limburg wordt meer bezocht met 33%.

 • Van de niet-Texel bezoekers plaatst 60% Texel in de top 2 vakantiebestemmingen in Nederland (bij een keuze uit 5. De andere 4 keuzes waren willekeurig gekozen andere Nederlandse bestemmingen). Daarmee is het na Limburg (66%), maar vóór Zeeland (56%), de meest populaire potentiële bestemming bij Nederlandse niet-Texel bezoekers

 • Voor de niet-Texel bezoeker, welke Texel niet in de top-2 potentiële bestemmingen zet, staat de bereikbaarheid van het eiland bovenaan de lijst van belemmeringen (47%). Ook de toeristische drukte (39%) en prijs (21%) worden frequent genoemd. 

>> Lees hier een uitgebreidere samenvatting van het onderzoek

Conclusies - Duitse bezoekers

 • Duitse Texel bezoekers zijn vaker midden-opgeleid en voornamelijk afkomstig uit NRW

 • Texel krijgt van de Duitse bezoekers een 8,6. Van frequente bezoekers zelfs een 9,1

 • 9% van de ondervraagden is in de afgelopen drie jaar op vakantie geweest naar Texel

 • Door de niet-Texel bezoekers wordt Texel vaak genoemd als potentiële bestemming in Nederland. Wel achter Zeeland en Zandvoort, maar op gelijke hoogte met Ameland

 • Barrières voor de Duitse niet-Texel bezoekers zijn: de kosten van een vakantie op Texel (45%), de bereikbaarheid (37%) en het aanbod van accommodaties (34%). De toeristische drukte weegt zwaarder mee in negatieve zin onder 18-34-jarigen (33%), dit is ook zo bij de Nederlanders. De kosten wordt bij de Nederlanders niet vaak al barrière genoemd. Bereikbaarheid werd door de Nederlanders ook genoemd.

>> Lees hier een uitgebreidere samenvatting van het onderzoek

LEEFSTIJLVINDER UPDATE

Leefstijlvinder™ Vakantie en Vrije Tijd by SAMR

De Leefstijlvinder is vernieuwd! Nieuwe gegevens over de leefstijlen zijn toegevoegd aan de website. U kunt nu nog meer te weten komen over uw doelgroep, voornamelijk op het gebied van marketingcommunicatie.​

 SAMR ONDERZOEK 2017/2018/2019

SAMR onderzoek Texel
Het bureau SAMR heeft dit jaar opnieuw een postcodeanalyse rapportage voor Texel uitgevoerd. Hierbij zijn ook de vernieuwde leefstijlprofielen meegenomen. De resultaten uit 2017 en 2018 zijn vergeleken met het nieuwe onderzoek. Op basis hiervan kon worden vastgesteld wat de ontwikkelingen zijn op basis van de VVV Texel boekingen.

 

6 conclusies:

 

1. De ontwikkeling op basis van levensfase laat in 2019 een iets ander beeld zien. Ten opzichte van afgelopen jaar valt op dat de twee grootste segmenten afgenomen zijn (koppels 35-69 jaar), ten faveure van de segmenten alleenstaanden en senior koppels 70+. 

 

2. De doelgroep samenstelling in seizoen 2019 kenmerkt zich door minder koppels en meer gezinnen dan een jaar eerder (zie tabel 1). Qua inkomen en opleiding zien we enige nivellering ten opzichte van 2018. Langdurig zomerweer trok een aantrekkelijke en welvarende doelgroep naar het eiland. Daar is weer wat balans in gekomen, maar de ingezette marktbenadering werkt onverminderd.​
 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Levensfase 


​3. Het in 2017 ingezette toeristisch beleid van VVV Texel heeft in 2018 geleid tot een kwaliteitsslag qua bezoekersprofiel en voor € 25 miljoen extra eilandinkomsten uit het toerisme.[1] Deze groeicurve is in 2019 afgevlakt naar een groei van bijna € 1 miljoen extra inkomsten ten opzichte van 2018.

4. Het Texelse modaal inkomen is gelijk gebleven aan 2018 (+0,14%) (zie tabel 2). De accommodatiebezettingsgraad op KADO Texel, lijken deze stagnerende groei te onderschrijven en bevestigt dat 2018 een uitzonderlijk jaar was. Gelet op de toeristische ontwikkelingen mag verwacht worden dat komende jaren een lichte groei te zien zal zijn van de Texelse eilandeconomie.

 

 

 

Tabel 2. Inkomen Texel doelgroep CBS

 

5. Vorig jaar (2018) was de groep “beneden modaal” afgenomen en wist “boven modaal” beter de weg weten te vinden naar het eiland. Dit jaar valt de spreiding qua inkomensklassen globaal genomen tussen de resultaten van 2017 en 2018 in. (Zie tabel 3).
Tabel 3. Inkomen doelgroep Texel/ NL, 2017 en 2018 ten opzichte van 2019

 

6. Leefstijlvinder: er liggen grote kansen bij de doelgroep “Stijlzoeker” welke nadrukkelijk zoekt naar comfort en luxe (21% van het totaal), dit is gelijk gebleven ten opzichte van 2018. (Zie tabel 4).


Tabel 4. Leefstijlen SAMR Texel/NL

[1] Persbericht VVV Texel “VVV Texel kiest vanuit nieuwe missie voor aanzienlijk groter informatiebereik in samenhang met fysieke en digitale ontwikkelingen!”. 5 april 2019.
 

ONDERZOEKEN FIETSINFRASTRUCTUUR TEXEL

Fietsinfrastructuur op Texel
Was Texel in 2014 volgens de Fietsersbond nog de enige "5-sterren fietsregio" van Nederland, na onderzoek over 2018 is ons eiland terug te vinden op de 93-ste plek. In de top 100 doet alleen kustbestemming Vlissingen het slechter dan Texel.

Conclusies onderzoek Fietsersbond:

Texel bevindt zich inmiddels in de 'gele zone', die staat voor gemiddeld

- Texel krijgt landelijk een score van 3,669 op een schaal van vijf

- De fietspaden werden op een aantal punten beoordeeld: infrastructuur (3,7), beleving (4,3), onderhoud (3,9), de omrijdfactor (2,6) en '50 km/h per uur'. 

>> Lees hier meer over dit onderzoek

Conclusies Texel Monitor:

- Ook uit de Texelmonitor van VVV Texel blijkt dat de ontevredenheid over fietsgerelateerde zaken toeneemt

- Duitse gasten van VVV Texel waarderen de fietspaden meer dan dat de Nederlanders dat doen

De fietsinfrastructuur op Texel laat in de Texel Monitor al geruime tijd een neerwaartse tendens zien.

>> Bekijk hier de resultaten van de Texel Monitor

>> Lees hier het artikel uit de Texelse Courant

AANKONDIGING INWONERSONDERZOEK GEMEENTE TEXEL

Hoe beleeft u het toerisme op Texel?

De gemeente nodigt inwoners binnenkort uit mee te denken over het toerisme op Texel. In de laatste week van juni ontvangen de inwoners een brief met het verzoek mee te werken aan een enquête over hun beleving over toerisme op Texel. De brief bevat een verwijzing naar de enquête die online kan worden ingevuld. Op verzoek kan de gemeente de enquête op papier versturen. De enquête wordt op diverse manieren onder de aandacht gebracht, onder andere via lokale media en sociale media. De enquête is vanaf 22 juni 2019 online beschikbaar en kan tot en met 13 juli 2019 ingevuld worden.


>> Lees hier de hele aankondiging

NATIONALE LANDSCHAP ENQUÊTE – NH

Nationale Landschap Enquête
Uitgevoerd door Wageningen Environmental Research i.s.m. Natuurmonumenten.

 • 81% van de respondenten maakt zich zorgen over de  ontwikkelingen in landelijk gebied in hun woonomgevingMet name zijn er zorgen over het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied

 • Ook werden er vragen gesteld over de geschikte locaties voor windturbines en zonnepanelen en de verantwoordelijke partijen

 • Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als rapportcijfer

 • Bekijk hier de factsheet met resultaten van de Nationale Landschap Enquête en de OERRR-kinderenquête.

  >> Download hier het uitgebreide rapport

ONTWIKKELINGSBEDRIJF NHN

Herontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Onderzoek gedaan in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN
Conclusie:

 • 18.000 nieuwe bedden in NHN is een bedreiging voor Texel

 • Het verblijfsaanbod op Texel moet inspelen op relevante trends en ontwikkelingen

 • Texel heeft relatief veel kleinschalige accommodaties (kan gezien worden als kans)

 • Concentratie van aanbod aan de westelijke helft van Texel 

 • De aanboddifferentiatie is hoog op Texel

 • De grootste aanbod- (en vraag)concentraties liggen aan de Noordzeekust, nabij natuurgebieden en toeristische centra als De Koog/Texel, Callantsoog, Bergen en Medemblik

 • Onder strikte voorwaarden mag de totale toeristische capaciteit komende jaren in totaal met 1% (400 slaapplaatsen) worden uitgebreid, als er o.a. sprake is van enorme kwaliteitsverbetering in een eventueel nieuw initiatief

   

Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
Onderzoek gedaan in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN
Conclusies: 

 • Verwacht wordt dat zonder actief beleid tenminste 45% van de
  verblijfsrecreatie locaties in NHN afglijdt tot leegstand en/of niet-recreatief gebruik. Ingrijpen is dus noodzakelijk

 • Voor Texel is reeds in 2016 de Nota Verblijfsrecreatie vastgesteldNa drie jaar wordt geëvalueerd of het beleid bijgesteld moet worden

 • De Texel Principes zijn de inspirerende leidraad om verblijfsrecreatie naar een hoger plan te brengen

 • Het uitgangspunt voor de verblijfsrecreatie op Texel is kwaliteit dan wel kwaliteitsverbetering

 • Belangrijk is dat bestaande terreinen kwalitatief op orde zijn. Noodzakelijk onderhoud en renovatie maken als vanzelfsprekend onderdeel uit van een professionele bedrijfsvoering die is gericht op kwaliteit en goed rentmeesterschap
   

Hier kunt u de Nota verblijfsrecreatie Texel inzien.

DE KOP WERKT

Regionale Detailhandelsvisie kopgemeenten

Onderzoek gedaan in opdracht van "De Kop" gemeenten. 

Conclusies:

 • Teruglopende bevolkingsomvang

 • Vergrijzing

 • Laag gemiddeld besteedbaar inkomen

 • Hoog m² winkelvloeroppervlakte (wvo) per inwoner

 • Leegstand groot

 • Aantal plannen groot