REGIONAAL - TEXEL ONDERZOEK

Op deze pagina vindt u informatie over:
 

 • Onderzoek vakantieplannen Nederlanders en Duitsers voor zomer 2021

 • Update SAMR Leefstijlen VVV Texel onderzoek 2020

 • Aankondiging onderzoek: nieuwe Texel doelgroep?

 • Onderzoek inwonersbelevingsenquête toerisme

 • Onderzoek vakantiegedrag - Respondenten.nl

 • Leefstijlvinder update. Kom er achter wie uw doelgroep is

 • SAMR Leefstijlen VVV Texel onderzoek 2017 - 2019

 • Onderzoeken fietsinfrastructuur Texel

 • Aankondiging inwonersonderzoek Gemeente Texel

 • Nationale Landschap Enquête – NH

 • Aankondiging Texel onderzoek naar bestedingsgedrag toeristen i.s.m. CELTH

 • Toeristische inventarisatie Ontwikkelingsbedrijf NHN

 • Onderzoek De Kop Werkt Detailhandelsvisie

VAKANTIEPLANNEN NEDERLANDERS EN DUITSERS VOOR ZOMER 2021
EEN ONDERZOEK VAN TRENDS & TOURISM IN OPDRACHT VAN KADO TEXEL

Door alle onzekerheid rond corona nemen veel Nederlanders en Duitsers een afwachtende houding aan als het gaat om het maken van vakantieboekingen. Daardoor blijft het aantal boekingen voor de zomer aanzienlijk achter bij normale jaren. Reden voor KADO Texel om een consumentenonderzoek te laten uitvoeren door Trends & Tourism om zo inzicht te krijgen in het huidige vakantie- en boekingsgedrag. Wij hebben de belangrijkste conclusies voor u op een rij gezet.

>>Lees hier alle resultaten van het onderzoek

Eindconclusie

 • Ca. 2/3 van de Nederlanders uit Noord- en Zuid-Holland ging voor de coronacrisis naar het buitenland, nu is dat ongeveer 50%. Dus men blijft meer in eigen land.

 • Ook bij de Duitse doelgroep, uit Noordrijn-Westfalen, zien we dat ze iets meer in eigen land blijven.

 • Nederland is voor deze doelgroep favoriet voor een kort verblijf in het buitenland en staat op plek 2 voor een lange (zomer)vakantie.

 • Corona pakt positief uit voor Texel en komende periode gaat nog voor veel boekingen zorgen. Als het gaat om lange zomervakanties moet 35% van de Nederlandse doelgroep nog boeken, voor Duitsers ligt dat zelfs op 60%. Veel plannenmakers, die nog niet geboekt hebben, willen dat in juni nog doen.

 • Van gasten die eerder op Texel zijn geweest laat een grote groep intentie zien om weer terug te komen. 
   

Lange zomervakanties

 • Voor Duitsers die naar het buitenland op vakantie willen is Spanje het populairst (22%), gevolgd door Nederland (14%)

 • Van alle geplande vakanties door Nederlanders in eigen land is eind mei zo'n 65% al geboekt. Voor vakanties van Duitsers in Nederland is dat zo'n 40%.

 • Nederlanders en Duitsers die de lange zomervakantie in Nederland nog moeten boeken geven aan dit vooral in juni te willen gaan doen.

Grafiek 1: Boekingsmaand vakantie in Nederland

 

Korte zomervakanties

 • Bij Duitsers die de korte zomervakantie in het buitenland willen doorbrengen is Nederland favoriet (32%), gevolgd door Spanje (14%).

 • Zeven op de tien Nederlanders en Duitsers wil de korte zomervakantie in eigen land doorbrengen.

 • De meeste korte vakanties gaan nog op korte termijn (in juni) geboekt worden.

Tabel 1: Top 5 buitenlandse bestemmingen

Bekendheid/imago/bezoekintentie Texel

 • De helft van de Nederlanders geeft aan ooit op Texel te zijn geweest. Van de Duitsers is één op de vijf wel eens op Texel geweest.

 • Texel wordt geassocieerd met rustgevend, gemoedelijk, authentiek, sfeervol en dichtbij. Duitsers noemen het eiland ook vaak 'veelzijdig'. Aspecten die weinig worden genoemd zijn modern en bourgondisch.

 • Van de Nederlanders die Texel in de afgelopen drie jaar voor een vakantie heeft bezocht is 70% van plan dat de komende drie jaar weer te doen. Onder Duitsers ligt deze intentie tot herhaalbezoek op bijna 85%.

Grafiek 2: Herhaalbezoekintentie Texel

 

 

 

Top 5 buitenlandse bestemmingen korte va
Boekingsmaand vakantie in Nederland.png
Herhaalbezoekintentie Texel.png

 SAMR ONDERZOEK 2020

SAMR onderzoek Texel
VVV Texel heeft voor het vier opeenvolgende jaar bureau SAMR een databaseanalyse voor Texel laten uitvoeren, gebruik makend van CBS statistieken. De data van 2020 zijn vergeleken met resultaten van 2017 t/m 2019. Op basis van deze VVV Texel boekingen, zijn waardevolle trends en inzichten vast te stellen.

 

Conclusies:

1. Bij de ontwikkeling van "Levensfase" zien we duidelijk een stijging bij gezinnen met kinderen (jongste < 5 jaar), koppels tussen 35-54 jaar en koppels tussen 55-69 jaar. Er kwamen minder gezinnen met oudere kinderen (van 6 jaar en ouder), maar dat is te verklaren door afname van deze groep in Nederland. Sterker, in verhouding tot het landelijke gemiddelde ontvangt Texel nog altijd flink meer gezinnen met kinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar. Gasten van 70 en ouder blijven ruim onder het landelijk gemiddelde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Levensfase Texel doelgroep 2017-2020 CBS

2. Duidelijk te zien is dat de Texelbezoeker steeds hoger opgeleid is. HBO en WO zijn gestegen t.o.v. 2019 en voorgaande jaren. Ook ten opzichte van landelijke cijfers is deze toename bovengemiddeld. MBO blijft met bijna een derde de grootste vertegenwoordiging.  

 

Tabel 2. Opleiding Texel doelgroep 2017-2020 CBS

3. In 2020 komt duidelijk een meer welgestelde doelgroep naar het eiland. De categorieën 2 x modaal en 2,5 keer modaal zijn gestegen ten opzichte van 2019. Ook in vergelijking met de landelijke CBS cijfers zien we dat deze groepen bovengemiddeld aanwezig zijn op het eiland. De groep 2,5 x modaal vertegenwoordigt in 2020 26,6% van het totaal aantal bezoekers.

 

 
 

Tabel 3. Inkomen Texel doelgroep 2017 -2020 CBS

4. Leefstijlvinder: qua vrijetijdsbesteding stijgen doelgroepen "Stijlzoekers" en "Plezierzoekers" beiden licht ten opzichte van voorgaande jaren. De doelgroep "Rustzoeker" neemt bijna 2% af. Meer informatie over deze profielen: www.leefstijlvinder.nl 
 

 

 

 
 

 

 

Tabel 4. Leefstijlen Texel doelgroep 2018-2020 SAMR

Is Texel een eiland voor de dikke portemonnee geworden?  Nee is het antwoord. Als je kijkt naar de algehele verdeling is die mooi in balans. De huidige samenstelling lijkt sterk op de doelgroep zoals deze bijna 20 jaar geleden reeds op Texel was[1]. Sinds 2017 heeft VVV Texel de lijn ingezet: ‘niet meer niet minder, maar beter’ en dat heeft bijgedragen aan de huidige ontwikkeling waarmee het laatste zetje is gegeven aan het herstel van de economische crisis uit 2008.

 

[1] Onderzoek LA Group Leisure & Arts Consulting “De niet-bezoeker van Texel: een verloren doelgroep?, 2003

 

AANKONDIGING ONDERZOEK: DE NIEUWE TEXEL DOELGROEP

VVV Texel wil de nieuwe Texel doelgroep van dit voorjaar benaderen om meer zicht te krijgen op o.a.:

 • Texel ervaring n.a.v. het eerste bezoek aan het eiland

 • Wat deze gast goed en minder goed vindt aan Texel als vakantieverblijf (satisfiers/ dissatisfiers)

 • Behoeften die men heeft in relatie tot een vakantie of weekendje weg (wat mist Texel eventueel in haar productaanbod)

 • Terugkeerintentie

Executie van het onderzoek is Q4 en presentatie resultaten Q1 2021.

ONDERZOEK INWONERSBELEVINGSENQUÊTE

Inwonersbelevingsenquête toerisme

Deze rapportage is samengesteld door Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van gemeente Texel.

In de rapportage staan de inwoners van de gemeente Texel centraal. Het doel van het onderzoek is: inzicht verkrijgen in de perceptie van de inwoners als belangrijke stakeholder over toerisme in de gemeente Texel. Er wordt door middel van deelvragen antwoorden gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de houding (attitude) van de inwoners ten aanzien van toerisme?’

De inwoners van de gemeente Texel zijn voor dit onderzoek per brief zijn benaderd voor deelname aan de vragenlijst.

Belangrijkste conclusie

"De belangrijkste conclusie van dit onderzoek in de gemeente Texel is dat er op dit moment wel steun is voor toerisme onder de inwoners van de gemeente Texel als toeristische bestemming, maar met significante verschillen per woonkern. Die steun - in de woonkern De Cocksdorp het grootst."

Meer resultaten en de aanbevelingen van het Kenniscentrum Kusttoerisme kunt u vinden in het rapport.

De volgende stukken vormen het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de Toeristische Toekomstvisie:

>> Rapportage Inwonersbelevingsenquête toerisme

>> Samenvatting gesprek toerisme dorpsronden

>> Actieplan Toekomstvisie Toerisme

ONDERZOEK VAKANTIEGEDRAG

Doelgroeponderzoek - Respondenten.nl

VVV Texel wilde meer weten over bezoekers van Texel. Daarom heeft Respondenten.nl een onderzoek uitgevoerd onder (potentiële) Nederlandse en Duitse bezoekers. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van online vragenlijsten. Doel van het onderzoek was om na te gaan wat de plaats van Texel is in de overwegingsset van de vakantiegangers en de mate waarin Texel aansluit op de wensen en gewoontes van die vakantiegangers te meten.


Conclusies - Nederlandse bezoekers

 • De Nederlandse Texel bezoekers zijn vaker hoger opgeleid

 • 30% van de Nederlanders is op Texel geweest. Alleen Limburg wordt meer bezocht met 33%.

 • Van de niet-Texel bezoekers plaatst 60% Texel in de top 2 vakantiebestemmingen in Nederland (bij een keuze uit 5. De andere 4 keuzes waren willekeurig gekozen andere Nederlandse bestemmingen). Daarmee is het na Limburg (66%), maar vóór Zeeland (56%), de meest populaire potentiële bestemming bij Nederlandse niet-Texel bezoekers

 • Voor de niet-Texel bezoeker, welke Texel niet in de top-2 potentiële bestemmingen zet, staat de bereikbaarheid van het eiland bovenaan de lijst van belemmeringen (47%). Ook de toeristische drukte (39%) en prijs (21%) worden frequent genoemd. 

>> Lees hier een uitgebreidere samenvatting van het onderzoek

Conclusies - Duitse bezoekers

 • Duitse Texel bezoekers zijn vaker midden-opgeleid en voornamelijk afkomstig uit NRW

 • Texel krijgt van de Duitse bezoekers een 8,6. Van frequente bezoekers zelfs een 9,1

 • 9% van de ondervraagden is in de afgelopen drie jaar op vakantie geweest naar Texel

 • Door de niet-Texel bezoekers wordt Texel vaak genoemd als potentiële bestemming in Nederland. Wel achter Zeeland en Zandvoort, maar op gelijke hoogte met Ameland

 • Barrières voor de Duitse niet-Texel bezoekers zijn: de kosten van een vakantie op Texel (45%), de bereikbaarheid (37%) en het aanbod van accommodaties (34%). De toeristische drukte weegt zwaarder mee in negatieve zin onder 18-34-jarigen (33%), dit is ook zo bij de Nederlanders. De kosten wordt bij de Nederlanders niet vaak al barrière genoemd. Bereikbaarheid werd door de Nederlanders ook genoemd.

>> Lees hier een uitgebreidere samenvatting van het onderzoek

LEEFSTIJLVINDER UPDATE

Leefstijlvinder™ Vakantie en Vrije Tijd by SAMR

De Leefstijlvinder is vernieuwd! Nieuwe gegevens over de leefstijlen zijn toegevoegd aan de website. U kunt nu nog meer te weten komen over uw doelgroep, voornamelijk op het gebied van marketingcommunicatie.​

 SAMR ONDERZOEK 2017/2018/2019

SAMR onderzoek Texel
Het bureau SAMR heeft dit jaar opnieuw een postcodeanalyse rapportage voor Texel uitgevoerd. Hierbij zijn ook de vernieuwde leefstijlprofielen meegenomen. De resultaten uit 2017 en 2018 zijn vergeleken met het nieuwe onderzoek. Op basis hiervan kon worden vastgesteld wat de ontwikkelingen zijn op basis van de VVV Texel boekingen.

 

6 conclusies:

 

1. De ontwikkeling op basis van levensfase laat in 2019 een iets ander beeld zien. Ten opzichte van afgelopen jaar valt op dat de twee grootste segmenten afgenomen zijn (koppels 35-69 jaar), ten faveure van de segmenten alleenstaanden en senior koppels 70+. 

 

2. De doelgroep samenstelling in seizoen 2019 kenmerkt zich door minder koppels en meer gezinnen dan een jaar eerder (zie tabel 1). Qua inkomen en opleiding zien we enige nivellering ten opzichte van 2018. Langdurig zomerweer trok een aantrekkelijke en welvarende doelgroep naar het eiland. Daar is weer wat balans in gekomen, maar de ingezette marktbenadering werkt onverminderd.​
 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Levensfase 


​3. Het in 2017 ingezette toeristisch beleid van VVV Texel heeft in 2018 geleid tot een kwaliteitsslag qua bezoekersprofiel en voor € 25 miljoen extra eilandinkomsten uit het toerisme.[1] Deze groeicurve is in 2019 afgevlakt naar een groei van bijna € 1 miljoen extra inkomsten ten opzichte van 2018.

4. Het Texelse modaal inkomen is gelijk gebleven aan 2018 (+0,14%) (zie tabel 2). De accommodatiebezettingsgraad op KADO Texel, lijken deze stagnerende groei te onderschrijven en bevestigt dat 2018 een uitzonderlijk jaar was. Gelet op de toeristische ontwikkelingen mag verwacht worden dat komende jaren een lichte groei te zien zal zijn van de Texelse eilandeconomie.

 

 

 

Tabel 2. Inkomen Texel doelgroep CBS

 

5. Vorig jaar (2018) was de groep “beneden modaal” afgenomen en wist “boven modaal” beter de weg weten te vinden naar het eiland. Dit jaar valt de spreiding qua inkomensklassen globaal genomen tussen de resultaten van 2017 en 2018 in. (Zie tabel 3).
Tabel 3. Inkomen doelgroep Texel/ NL, 2017 en 2018 ten opzichte van 2019

 

6. Leefstijlvinder: er liggen grote kansen bij de doelgroep “Stijlzoeker” welke nadrukkelijk zoekt naar comfort en luxe (21% van het totaal), dit is gelijk gebleven ten opzichte van 2018. (Zie tabel 4).


Tabel 4. Leefstijlen SAMR Texel/NL

[1] Persbericht VVV Texel “VVV Texel kiest vanuit nieuwe missie voor aanzienlijk groter informatiebereik in samenhang met fysieke en digitale ontwikkelingen!”. 5 april 2019.
 

Naamloos.png
Naamloos2.png
Naamloos3.png
Naamloos4.png

ONDERZOEKEN FIETSINFRASTRUCTUUR TEXEL

Fietsinfrastructuur op Texel
Was Texel in 2014 volgens de Fietsersbond nog de enige "5-sterren fietsregio" van Nederland, na onderzoek over 2018 is ons eiland terug te vinden op de 93-ste plek. In de top 100 doet alleen kustbestemming Vlissingen het slechter dan Texel.

Conclusies onderzoek Fietsersbond:

Texel bevindt zich inmiddels in de 'gele zone', die staat voor gemiddeld

- Texel krijgt landelijk een score van 3,669 op een schaal van vijf

- De fietspaden werden op een aantal punten beoordeeld: infrastructuur (3,7), beleving (4,3), onderhoud (3,9), de omrijdfactor (2,6) en '50 km/h per uur'. 

>> Lees hier meer over dit onderzoek

Conclusies Texel Monitor:

- Ook uit de Texelmonitor van VVV Texel blijkt dat de ontevredenheid over fietsgerelateerde zaken toeneemt

- Duitse gasten van VVV Texel waarderen de fietspaden meer dan dat de Nederlanders dat doen

De fietsinfrastructuur op Texel laat in de Texel Monitor al geruime tijd een neerwaartse tendens zien.

>> Bekijk hier de resultaten van de Texel Monitor

>> Lees hier het artikel uit de Texelse Courant

AANKONDIGING INWONERSONDERZOEK GEMEENTE TEXEL

Hoe beleeft u het toerisme op Texel?

De gemeente nodigt inwoners binnenkort uit mee te denken over het toerisme op Texel. In de laatste week van juni ontvangen de inwoners een brief met het verzoek mee te werken aan een enquête over hun beleving over toerisme op Texel. De brief bevat een verwijzing naar de enquête die online kan worden ingevuld. Op verzoek kan de gemeente de enquête op papier versturen. De enquête wordt op diverse manieren onder de aandacht gebracht, onder andere via lokale media en sociale media. De enquête is vanaf 22 juni 2019 online beschikbaar en kan tot en met 13 juli 2019 ingevuld worden.


>> Lees hier de hele aankondiging

NATIONALE LANDSCHAP ENQUÊTE – NH

Nationale Landschap Enquête
Uitgevoerd door Wageningen Environmental Research i.s.m. Natuurmonumenten.

 • 81% van de respondenten maakt zich zorgen over de  ontwikkelingen in landelijk gebied in hun woonomgevingMet name zijn er zorgen over het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied

 • Ook werden er vragen gesteld over de geschikte locaties voor windturbines en zonnepanelen en de verantwoordelijke partijen

 • Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als rapportcijfer

 • Bekijk hier de factsheet met resultaten van de Nationale Landschap Enquête en de OERRR-kinderenquête.

  >> Download hier het uitgebreide rapport

ONTWIKKELINGSBEDRIJF NHN

Herontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Onderzoek gedaan in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN
Conclusie:

 • 18.000 nieuwe bedden in NHN is een bedreiging voor Texel

 • Het verblijfsaanbod op Texel moet inspelen op relevante trends en ontwikkelingen

 • Texel heeft relatief veel kleinschalige accommodaties (kan gezien worden als kans)

 • Concentratie van aanbod aan de westelijke helft van Texel 

 • De aanboddifferentiatie is hoog op Texel

 • De grootste aanbod- (en vraag)concentraties liggen aan de Noordzeekust, nabij natuurgebieden en toeristische centra als De Koog/Texel, Callantsoog, Bergen en Medemblik

 • Onder strikte voorwaarden mag de totale toeristische capaciteit komende jaren in totaal met 1% (400 slaapplaatsen) worden uitgebreid, als er o.a. sprake is van enorme kwaliteitsverbetering in een eventueel nieuw initiatief

   

Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
Onderzoek gedaan in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN
Conclusies: 

 • Verwacht wordt dat zonder actief beleid tenminste 45% van de
  verblijfsrecreatie locaties in NHN afglijdt tot leegstand en/of niet-recreatief gebruik. Ingrijpen is dus noodzakelijk

 • Voor Texel is reeds in 2016 de Nota Verblijfsrecreatie vastgesteldNa drie jaar wordt geëvalueerd of het beleid bijgesteld moet worden

 • De Texel Principes zijn de inspirerende leidraad om verblijfsrecreatie naar een hoger plan te brengen

 • Het uitgangspunt voor de verblijfsrecreatie op Texel is kwaliteit dan wel kwaliteitsverbetering

 • Belangrijk is dat bestaande terreinen kwalitatief op orde zijn. Noodzakelijk onderhoud en renovatie maken als vanzelfsprekend onderdeel uit van een professionele bedrijfsvoering die is gericht op kwaliteit en goed rentmeesterschap
   

Hier kunt u de Nota verblijfsrecreatie Texel inzien.

DE KOP WERKT

Regionale Detailhandelsvisie kopgemeenten

Onderzoek gedaan in opdracht van "De Kop" gemeenten. 

Conclusies:

 • Teruglopende bevolkingsomvang

 • Vergrijzing

 • Laag gemiddeld besteedbaar inkomen

 • Hoog m² winkelvloeroppervlakte (wvo) per inwoner

 • Leegstand groot

 • Aantal plannen groot