TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Bezettingscijfers Texel 

 • Texel Monitor rapportage t/m 3e kwartaal 2021

 • TESO vervoerscijfers t/m september 2021

 • Ontwikkeling gemiddelde verblijfsduur 1994 t/m 2021

 • PR update

BEZETTINGSCIJFERS TEXEL

Actuele bezettingscijfers

U vindt hier bezettingspercentages van de komende 4 - 6 weken. Als bron zijn cijfers gebruikt welke een juiste afspiegeling zijn van de gehele Texelse logiessector (hotel, B&B, vakantieparken en KLV). Deze cijfers vertegenwoordigen ruim 50% van het aantal bedden op Texel. Deze bezetting is vervolgens geëxtrapoleerd naar een totaalcijfer op basis van het door Gemeente Texel vastgestelde plafond van 45.000 toeristische bedden.

Covid-19: belangrijk om te weten, is dat de bezettingsgraad onverminderd sterk afhankelijk is van de gezondheidssituatie en maatregelen die door het kabinet genomen worden. Dit kan last minute afwijkingen veroorzaken in deze bezettingsgraad. 

Bezetting verkort voor KADO.jpg

TEXEL MONITOR

Conclusies 3e kwartaal 2021

Allereerst deze opmerking die van belang is bij het interpreteren van de conclusies: Covid-19 in Q3 2020 en Q3 2021 en het weer in deze kwartalen zouden van invloed zouden kunnen zijn op de antwoorden in de Texel Monitor.

 • Puur de kwaliteitsscores zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal en ten opzichte van Q3 2020. Men beoordeelt Texel als vakantie-eiland gemiddeld met een 8,67. Dat is nagenoeg gelijk aan Q3 2020 (8,7). Vorig kwartaal (Q2 2021) kwam dit cijfer uit op 8,66.

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore is gedaald naar 7,73. Dit is een daling van 3% ten opzichte van Q3 2020 (7,97) en 4% ten opzichte van Q2 2021 (8,06).

 • Ruim een kwart van de bezoekers ziet verbeterpunten voor de Texelse voorzieningen (26%; dit is gelijk aan Q3 2020, maar hoger dan in Q2 2021 (21%)). 

 • Genoemd wordt:

  • de breedte van fietspaden

  • de drukte op fietspaden

  • de prijs / kwaliteit verhouding op Texel

  • het duurder worden van accommodaties

  • het gemis van afvalbakken in de natuur

  • het winkelaanbod wat gevarieerder zou mogen zijn

  • de wens van meer binnen activiteiten.

 • Voor 48,9% van de gasten heeft Texel uitstekend voldaan aan de verwachtingen. Dat is 7,3% minder dan in Q3 2020. Voor 46,4% van de gasten heeft Texel goed voldaan aan de verwachtingen. Dat is 7,8% meer dan in Q3 2020.

 • De groep die aangeeft waarschijnlijk wel weer terug te komen naar Texel is gestegen van 20,3% in Q3 2020 naar 24,7% in Q3 2021. De groep die aangeeft zeker terug te komen naar Texel (70%) is gelijk gebleven ten opzichte van Q3 2020.

 • Eten en drinken (restaurants, Texelse producten), Natuur (strand, duinen, bos, etc.), Cultuur (museum, muziek, festival, etc.) en Winkelen worden in Q3 2021 vaker genoemd als reden om naar Texel te komen ten opzichte van Q3 2020. Vooral de stijging bij Winkelen (+6%) en Eten en drinken (+5,5%) valt op. Actieve dingen doen (wandelen, fietsen, zwemmen) laat een daling zien van 4,9% ten opzichte van Q3 2020.

 • Wandelen (+2,9%), Natuur beleven (+8,9%), Winkelen (+8,5%), Texelse producten proeven (+7%) en Varen (zeehondentocht, garnalen vissen, zeevissen) (+4,6%) worden vaker genoemd als activiteiten die men op Texel heeft ondernomen in vergelijking met Q3 2020. Opvallend is met name de grote stijging bij Natuur beleven en Winkelen. De daling zit met name bij Strandbezoek (-6,2%) en sporten (-3%).

 • Gasten in Q3 2021 vieren iets vaker hun hoofdvakantie op Texel (+2,9% t.o.v. Q3 2020). Voor bijna 12% was dit de eerste kennismaking met Texel. Een daling van 8,4% t.o.v. Q3 2020. Met 53,5% is de groep met 6+ bezoeken verreweg het grootst en zelfs 14,33% groter dan in Q3 2020.

 • Op de vraag hoe gasten op het idee gekomen zijn om naar Texel te gaan antwoordt een grotere groep respondenten “uit gewoonte” (+7,1% ten opzichte van Q3 2020). Via een zoektocht op internet (Google) laat een daling zien van 4,3%.

 • 47,6% van de respondenten geeft aan een stel te zijn. Dat is nagenoeg gelijk aan Q3 2020. 28% zijn gezinnen. Dat is een stijging van 1,14% t.o.v. Q3 2020. Een kleine daling zit bij “vrienden” (-1,12% t.o.v. Q3 2020).

 • In het doelgroep profiel zitten een aantal verschuivingen:

  • Opleiding: HBO -9,5% en WO -0,6% ten opzichte van Q3 2020. Samen vertegenwoordigt deze groep bijna 43% (dit was in Q3 2020 nog bijna 53%). MBO laat een stijging zien van 6,1% ten opzichte van Q3 2020.
   VMBO/MAVO/LBO laat een stijging zien van 2% ten opzichte van Q3 2020.

  • Inkomen: Bij de inkomensklassen vanaf € 60.000 tot € 80.000, € 80.000 tot € 100.000 en € 100.000 en meer is de daling respectievelijk: 2,7%, 1% en 1,6%. De grootste daling is te zien bij de inkomensklasse vanaf € 40.000 tot € 60.000 (-3,5% ten opzichte van Q3 2020).
   Bij de inkomensklassen € 20.000 tot € 40.000 een stijging van 1,9%.

 • De grootste groep geeft aan tussen de € 50 en € 100 per dag te besteden. Dit is 4% lager dan in Q3 2020. Ook bij € 100 tot € 150 is een daling zichtbaar (- 4,9%).

 • De Net Promotor Score in Q3 2020 is 55. Dat is -8 t.o.v. Q3 2020.

Conclusies 2e kwartaal 2021

Klik hier voor het volledige Monitor rapport

 • De kwaliteitsscores laten een lichte daling zien. Waarbij wel de kanttekening gezet moet worden dat sommige gasten aangeven een lagere score te hebben gegeven als iets niet bezocht kon worden ivm Covid-19. De algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel is licht gestegen ten opzichte van Q1 2021 (7,99) naar een 8,06 (in Q2 2020 was dit 8,05). De beoordeling van Texel als vakantie-eiland laat een minimale daling zien naar 8,66 (in Q2 2020 was dit 8,68).

 • Het percentage van respondenten waarvoor Texel de hoofdvakantie is, is ten opzichte van Q2 2020 gedaald met 17,08%.
  Opvallend is dat meer gasten Texel voor de tweede keer bezocht hebben (+3,36% ten opzichte van Q2 2020). De gast die vorig jaar voor een vakantie dicht bij huis heeft gekozen ivm Covid-19 heeft wellicht voor Q2 2021 ook weer voor Texel gekozen. Dat zou de reden kunnen zijn dat er een stijging zit bij het bezoeken van Texel voor de 2e keer.

 • De vraag of de gasten van plan zijn om weer terug te komen op Texel laat een flinke stijging zien van 5,3% bij ‘Waarschijnlijk’. Bij ‘Ja’ is er een daling van 2%.

 • De Net Promotor Score in het 2e kwartaal van 2021 is 65. Dit is gelijk aan het 2e kwartaal van 2020. En een kleine stijging ten opzichte van Q1 2021, waar het 64 was.

 • Texel heeft voor meer gasten ‘goed’ aan de verwachtingen voldaan. Een stijging van 11,6% ten opzichte van Q2 2020. Echter laat de verwachting ‘uitstekend’ een daling zien van 9,5%. En bij de verwachting 'voldoende' is dit een daling van 0,9%.

 • Bij de samenstelling van het reisgezelschap is een behoorlijke stijging te zien bij Gezin (12,52%). Bij Stel/koppel is er echter een daling van 17,13% ten opzichte van Q2 2020. Waarbij stel/koppel nog steeds de grootste groep is met 39,48%, gevolgd door gezinnen met 34,31%.

 • Bij de hoogste afgeronde opleiding zien we een behoorlijke stijging van 4,63% bij Universiteit (WO). De trend (dat er andere doelgroepen naar Texel komen) lijkt hiermee door te zetten.
  De daling zit bij VMBO/MAVO/LBO met 3,45% ten opzichte van Q2 2020.

Conclusies 1e kwartaal 2021

Klik hier voor het volledige Monitor rapport

 • Algemene opmerking: in Q1 2020 werden vanaf half maart de eerste landelijke maatregelen in verband met Covid-19 aangekondigd.

 • Het aantal respondenten is bijna verdubbeld ten opzichte van Q1 2020 (van 311 naar 602).

 • De kwaliteitsscores blijven redelijk stabiel.
  De algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel is net onder het cijfer 8 gezakt, naar 7,99 (in Q1 2020 was dit 8,03). De beoordelingen van Texel als vakantie-eiland is licht gestegen naar 8,63 (in Q1 2020 was dit 8,54).

 • De Covid-19 maatregelen (zoals onder andere sluiting horeca, retail en musea) hebben ook een grote invloed op de antwoorden waarom respondenten naar Texel komen. Er is een daling te zien bij: -13,3% “Eten en drinken”, -7,1% bij “Winkelen” en  - 7,1% bij “Cultuur” vergeleken met Q1 2020.

 • Niet verrassend is dat in Q1 van 2021 met name de buitenactiviteiten een flinke stijging laten zien. Denk hierbij aan wandelen, fietsen en natuur beleven. De stijging bij “Wandelen” is +4,6%, “Fietsen” +13,9% en “Natuur beleven” +15,1% ten opzichte van Q1 2020.

 • Het percentage respondenten waarbij Texel de hoofdvakantie is, is ten opzichte van Q1 2020 niet gewijzigd. Opvallend is dat meer gasten Texel voor de tweede keer bezocht hebben (+3,18% ten opzichte van Q1 2020) en er een daling is bij respondenten die Texel voor de 6e keer of vaker bezocht hebben (-4,8%).

 • De vraag of de gasten van plan zijn om weer terug te komen op Texel laat een stijging zien van +4,3%.

 • De Net Promotor Score in het 1e kwartaal van 2021 is 64. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020, waar deze score 60 bedroeg.

 • Texel heeft voor meer gasten “Uitstekend” aan de verwachtingen voldaan. Een stijging van +10,8% ten opzichte van Q1 2020. De verwachting “Goed” laat een daling zien van +11,1%. Een positieve verschuiving dus.

 • Bij de samenstelling van het reisgezelschap is een behoorlijke stijging te zien bij “Gezin” (+8,8%). Alle andere samenstellingen laten een lichte daling zien. “Stel/koppel” is immer de grootste groep is met 44,31%, gevolgd door “Gezin” met 32,77%.

 • Bij “Hoogst afgeronde opleiding” zien we een opvallende stijging van +9,1% bij Universiteit (WO). De trend (door corona komen andere doelgroepen naar Texel) die we in Q1 2020 zagen (ten opzichte van Q1 2019), lijkt door te zetten. De daling zit bij HAVO/VWO met -4,4% ten opzichte van Q1 2020.

 • De opvallendste verschillen ten opzichte van Q1 2020 bij het bruto jaarinkomen zitten bij: € 20.000 tot € 40.000 (-5,4%) en € 100.000 of meer (+4,4%).

 • Er is minder per dag besteed, hetgeen te verklaren valt door de Covid-19 maatregelen. Een stijging van 13,2% bij € 0 tot € 25, een stijging van 5,5% bij € 25 tot € 50 en bij alle andere bedragen een daling. Waarbij de grootste groep aangeeft om gemiddeld per dag tussen de € 50 en € 100 te besteden.

Eerdere Texel Monitor rapportages zie Meer Texel Cijfers:

TESO VERVOERSCIJFERS

(KLIK VOOR VERGROTING OP TABEL)

Wanneer we de vervoerscijfers van 2021 met 2020 vergelijken, krijgen we geen goed beeld van de huidige situatie. Vorig jaar stortte de aankomsten bij het uitbreken van de coronacrisis helemaal in. Daarom is het nu relevanter om te vergelijken met 2019. De cijfers van 2020 staan nog wel vermeld in de tweede tabel.

 

Tot en met oktober vervoerde TESO, ten opzichte van dezelfde periode 2019, -5,6% personen en iets meer auto's (+0,91%). In de maand oktober was het aantal vervoerde personen 3,1% hoger dan in dezelfde maand in 2019. Het aantal auto's lag 8,8% hoger. 
(bron cijfers: TESO)

2021

2020

TESO vervoerscijfers 2020.jpg
TESO vervoerscijfers 2021 tm oktober - vergelijk 2019.jpg

GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR - ONTWIKKELING

Sinds 1994 wordt de gemiddelde verblijfsduur van gasten op het eiland bijgehouden door middel van de Texel Monitor van VVV Texel. In de tabel hieronder is te zien dat de gemiddelde verblijfsduur sinds 1994 daalde van 9,1 tot 4,8 nachten in 2014. Vanaf dat moment nam de gemiddelde verblijfsduur weer toe. In 2021 (tot nu toe) is de gemiddelde verblijfsduur 5,4 nachten. 

Gemiddelde verblijfsduur TESO data.jpg

PR - 2e en 3e kwartaal 2021

 • Persbezoeken
  Een overzicht van persbezoeken (via VVV Texel) die hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden:

  - 4-10 juni 2021, Judith Noordzij
  - 10-14 juni 2021, Dieter Weinrauch (DE) van www.einfachraus.eu
  - 12-13 juni 2021: Anja van Loon van Homemadeadventures.nl
  - 20-27 juni 2021, Henk ten Hoogen van Travel Valley
  -10-12 september 2021: Myra Madeleine over Culinair, zou oorspronkelijk naar Texel Culinair komen. Aangepast programma aangeboden.

  14-16 september 2021: Sybylle Kroon, NDC Media
  -28-30 september 2021: Daphne Dorgelo van l'Officiel
  1-4 oktober 2021: Ulrike Grafberger, research 3e herdruk Duitse Reisgids
  - 3-5 oktober 2021: Nicole Schmidt van Brigitte Be Green
  In het hoogseizoen (juli/augustus) organiseert VVV Texel (normaliter) geen persbezoeken. Dat proberen zij zoveel mogelijk buiten vakanties te plannen.

 • Publicaties en PR acties 
  Naar aanleiding van de persbezoeken is met name online al het een en ander verschenen. Daarnaast verscheen er nog een mooie print-uiting in België. De meest opvallende resultaten naar aanleiding van pers via VVV Texel:
  - 31 mei KBO/PCOB Magazine, opl. 250.000, 4 pagina's. Mediawaarde € 36.000. Lees hier het artikel
  - 10-14 september, influencer Myra Madeleine, 51 stories en 4 Instagram posts.
  - September, L'Officiel (Belgie), oplage 30.000 en bereik online 124.000 p.m., 2 pagina's. Mediawaarde € 15.000. Er volgt nog een online publicatie.

 • Proef Texel on Tour: eind oktober gaat VVV Texel met een foodtruck op pad om verschillende redacties te bezoeken: Proef Texel on Tour heet dit PR concept. Ze nemen hapjes mee gemaakt door een Texelse chef en een mooie goodiebag voor alle genodigden. Het doel is om zo contacten met interessante media te leggen en daaruit volgend persbezoeken of publicaties over Texel.