TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Bezettingscijfers Texel 

 • Texel Monitor rapportage t/m 1e kwartaal 2021

 • TESO vervoerscijfers t/m maart 2021

 • PR acties 1e kwartaal 2021

BEZETTINGSCIJFERS TEXEL

Actuele bezettingscijfers

U vindt hier bezettingspercentages van de komende 4-6 weken. Als bron zijn cijfers gebruikt welke een juiste afspiegeling zijn van de gehele Texelse logiessector (hotel, B&B, vakantieparken, KLV). Deze cijfers vertegenwoordigen ruim 50% van het aantal bedden op Texel. Deze bezetting is vervolgens geëxtrapoleerd naar een totaalcijfer op basis van het door Gemeente Texel vastgestelde plafond van 45.000 toeristische bedden.

Corona: belangrijk te weten, is dat de bezettingsgraad onverminderd sterk afhankelijk is van de gezondheidssituatie en maatregelen die door het kabinet genomen worden. Dit kan last minute afwijkingen veroorzaken in deze bezettingsgraad. 

TEXEL MONITOR

Conclusies 1e kwartaal 2021

Klik hier voor het volledige Monitor rapport

 • Algemene opmerking: in Q1 2020 werden vanaf half maart de eerste landelijke maatregelen in verband met Covid-19 aangekondigd.

 • Het aantal respondenten is bijna verdubbeld ten opzichte van Q1 2020 (van 311 naar 602).

 • De kwaliteitsscores blijven redelijk stabiel.
  De algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel is net onder het cijfer 8 gezakt, naar 7,99 (in Q1 2020 was dit 8,03). De beoordelingen van Texel als vakantie-eiland is licht gestegen naar 8,63 (in Q1 2020 was dit 8,54).

 • De Covid-19 maatregelen (zoals onder andere sluiting horeca, retail en musea) hebben ook een grote invloed op de antwoorden waarom respondenten naar Texel komen. Er is een daling te zien bij: -13,3% “Eten en drinken”, -7,1% bij “Winkelen” en  - 7,1% bij “Cultuur” vergeleken met Q1 2020.

 • Niet verrassend is dat in Q1 van 2021 met name de buitenactiviteiten een flinke stijging laten zien. Denk hierbij aan wandelen, fietsen en natuur beleven. De stijging bij “Wandelen” is +4,6%, “Fietsen” +13,9% en “Natuur beleven” +15,1% ten opzichte van Q1 2020.

 • Het percentage respondenten waarbij Texel de hoofdvakantie is, is ten opzichte van Q1 2020 niet gewijzigd. Opvallend is dat meer gasten Texel voor de tweede keer bezocht hebben (+3,18% ten opzichte van Q1 2020) en er een daling is bij respondenten die Texel voor de 6e keer of vaker bezocht hebben (-4,8%).

 • De vraag of de gasten van plan zijn om weer terug te komen op Texel laat een stijging zien van +4,3%.

 • De Net Promotor Score in het 1e kwartaal van 2021 is 64. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020, waar deze score 60 bedroeg.

 • Texel heeft voor meer gasten “Uitstekend” aan de verwachtingen voldaan. Een stijging van +10,8% ten opzichte van Q1 2020. De verwachting “Goed” laat een daling zien van +11,1%. Een positieve verschuiving dus.

 • Bij de samenstelling van het reisgezelschap is een behoorlijke stijging te zien bij “Gezin” (+8,8%). Alle andere samenstellingen laten een lichte daling zien. “Stel/koppel” is immer de grootste groep is met 44,31%, gevolgd door “Gezin” met 32,77%.

 • Bij “Hoogst afgeronde opleiding” zien we een opvallende stijging van +9,1% bij Universiteit (WO). De trend (door corona komen andere doelgroepen naar Texel) die we in Q1 2020 zagen (ten opzichte van Q1 2019), lijkt door te zetten. De daling zit bij HAVO/VWO met -4,4% ten opzichte van Q1 2020.

 • De opvallendste verschillen ten opzichte van Q1 2020 bij het bruto jaarinkomen zitten bij: € 20.000 tot € 40.000 (-5,4%) en € 100.000 of meer (+4,4%).

 • Er is minder per dag besteed, hetgeen te verklaren valt door de Covid-19 maatregelen. Een stijging van 13,2% bij € 0 tot € 25, een stijging van 5,5% bij € 25 tot € 50 en bij alle andere bedragen een daling. Waarbij de grootste groep aangeeft om gemiddeld per dag tussen de € 50 en € 100 te besteden.

Conclusies 4e kwartaal 2020
Klik hier voor een compleet overzicht van alle conclusies
Hieronder de belangrijkste conclusies over Q4 2020:

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore is boven de normscore 8 uitgekomen. Met een 8,09 in Q4 2020 hoger dan in Q3 2020 (7,97) en in Q4 2019 (7,96).

 • Voor 56,7% van de gasten heeft Texel “uitstekend” voldaan aan de verwachtingen. Dat is 1,8% minder dan in Q4 2019.

 • Gasten vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+5,46% t.o.v. Q4 2019). Voor ruim 16% was dit de eerste kennismaking met Texel. Een stijging van bijna een procent t.o.v. Q4 2019. Met 43,2% is de groep “6+ bezoeken” verreweg het grootst, maar wel 6,8% kleiner dan in Q4 2019. De groei zit in gasten die voor de tweede keer Texel bezocht hebben (+ 5,61%).

 • De Net Promotor Score is 63. Dat is +1 t.o.v. Q4 2019. Uitleg NPS: https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/


Conclusies 2020 totaal t.o.v. 2019
Klik hier voor een compleet en uitgebreid overzicht van alle conclusies

Hieronder de belangrijkste conclusies over het gehele jaar 2020:

 • De algehele prijs/kwaliteitverhouding van het verblijf op Texel groei licht met 0,02% t.o.v. 2019 naar 7,96 (gelijk aan 2018).

 • Texel is in 2020 voor meer respondenten de hoofdvakantie. Een stijging van 9,82% t.o.v. 2019 naar 40,03%.

 • Een groeiende groep ziet in 2020 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+1,55% t.o.v. 2019). Hierbij worden met name genoemd: fietspaden, restaurants (informatie op restaurantwebsites is niet altijd correct en de prijs/kwaliteitverhouding is niet altijd in balans).

 • Minder gasten (-1,7% naar 56,8% t.o.v. 2019) geeft aan dat Texel “uitstekend” heeft voldaan aan de verwachtingen.

 • 72,4% van de respondenten geeft aan “zeker weer terug te komen” naar Texel. Dit is een daling van 0,8% t.o.v. 2019.

 • De Net Promotor Score in 2020 is net als het jaar ervoor 63. Uitleg NPS: https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/

Conclusies 3e kwartaal 2020

 • Het aantal respondenten is opvallend hoger dan in Q3 2019 (+44%).

 • Alle kwaliteitsscores zijn na genoeg gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal. Men beoordeelt Texel als vakantie-eiland gemiddeld met een 8,7. Vorig kwartaal (Q2 2020) kwam dit cijfer uit op een 8,68.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,3 (Q3 2019: 8,44). Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel boeken, wordt door 53% van de VVV boekers op gehaald. Q3 2020 laat ten opzichte van Q3 2019 een daling zien van 14% in het gebruik. Dit zal voor een groot deel veroorzaakt zijn door de Corona maatregelen (20% van de gasten gebruikt het paspoort).

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore is na een kleine stijging in Q2 (8,05) weer terug op het niveau van Q3 2019 (7,95). Waarmee het iets hoger is dan in de eerste periode van Corona (7,93).

 • Ruim een kwart van de bezoekers ziet verbeterpunten voor de Texelse voorzieningen (26%; dit is gelijk aan Q3 2019). Veel genoemd is onderhoud aan en breedte van fietspaden. Dat de breedte nu genoemd wordt zal te maken hebben met het afstand kunnen houden tot de tegenligger ivm Corona.

 • Voor 56,2% van de gasten heeft Texel uitstekend voldaan aan de verwachtingen. Dat is 2,8% minder dan in Q3 2019.

 • Eten en drinken (restaurants, Texelse producten), actieve dingen doen (wandelen, fietsen, zwemmen) en de natuur worden vaker genoemd als reden om naar Texel te komen in Q3 2020. Cultuur (museum, muziek, festival, etc.) daarentegen laat een daling zien van 4,2% t.o.v. Q3 2019. En ook winkelen laat een daling zien van bijna 2% t.o.v. Q3 2019. Respondenten geven daarnaast aan ook voor de rust en het ontspannen naar Texel te komen.

 • Fietsen (+6,7%), wandelen (+1%) en strandbezoek (+2%) worden vaker genoemd als activiteiten die men op Texel heeft ondernomen. Opvallend is met name de grote stijging bij het fietsen. De daling zit met name bij bezoeken van evenementen (-8,7%), bezoek Ecomare (-7%), winkelen (-6,4%) en museumbezoek (-5,8%).

 • Gasten in Q3 2020 vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+7,8% t.o.v. Q3 2019). Voor ruim 20% was dit de eerste kennismaking met Texel. Een stijging van 2,2% t.o.v. Q3 2019. Met 39,2% is de groep met 6+ bezoeken verreweg het grootst, maar wel 4,2% kleiner dan in Q3 2019.

 • 48% van de respondenten geeft aan een stel te zijn. Dat is 1,55% meer dan in Q3 2019. Bijna 27% geeft aan een gezin te zijn. Dat is een stijging van 2,4% t.o.v. Q3 2019. De daling zit bij “met familie” (-2% t.o.v. Q3 2019).

 • In het doelgroepprofiel zitten een aantal verschuivingen:
  Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid.
  HBO + 3,5% en WO +1,8%. Samen bijna 53%.
  Inkomen: gemiddeld hoger inkomen.
  Bij de inkomensklassen vanaf € 60.000 tot € 80.000, € 80.000 tot € 100.000 en € 100.000 en meer is de stijging respectievelijk: 2,8%, 2% en 2,8%.
  Bij de inkomensklassen € 20.000 tot € 40.000 een daling van 3,6%.

 • De Net Promotor Score in Q3 2020 is 63. Dat is -2 t.o.v. Q3 2019.

Conclusies 1e halfjaar 2020 t.o.v. 2019

Als we kijken naar het eerste halfjaar van 2020 dan zien we de volgende resultaten:

 • Het aantal respondenten is beduidend lager. De Covid-19 maatregelen, waardoor er minder gasten naar Texel gekomen zijn, zijn hier zeker debet aan.

 • Alle kwaliteitsscores blijven stabiel. Ten opzichte van het 1e half jaar van 2019  is de algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel nu boven het cijfer 8 gekomen. De beoordeling van Texel als vakantie-eiland is op 8,6 gebleven net als in het 1e half jaar van 2019.

 • In het 1e half jaar van 2020 geven gasten aan iets vaker naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen te doen (+ 6,85%) t.o.v. het 1e half jaar 2019. De reden om voor Cultuur naar Texel te komen is in deze periode met 3,36% gedaald. Dit zal te maken hebben met de tijdelijke sluiting van musea en het niet doorgaan van evenementen in met name de periode half maart – half mei.

 • Niet verrassend is dat in het 1e half jaar met name de buitenactiviteiten een stijging laten zien. Denk hierbij aan wandelen, fietsen, strandbezoek en natuur beleven. De stijging bij wandelen en fietsen is + 6,35%. Het strandbezoek +2,75% en natuur beleven +4%. De grootste daling zit bij winkelen, musea bezoek, diverse vaartochten en horecabezoek.

 • Texel is in het 1e half jaar van 2020 voor meer gasten een hoofdvakantie ( +5,09% t.o.v. het 1e half jaar van 2019). Opvallend is dat het aantal gasten die voor de eerste keer Texel bezochten in deze periode gedaald is met 4,29%. De gast die Texel al 6x of vaker bezocht heeft is in het eerste half jaar gestegen met 4%. De vaste gast is Texel in deze periode trouw gebleven.

 • Op de vraag hoe gasten op het idee gekomen zijn om naar Texel te komen antwoordt een grotere groep respondenten dat het uit gewoonte is (+ 4,29%) of dat ze geïnspireerd zijn door de website van de VVV Texel (+2,78%). Via familie of vrienden komen de respondenten in het 1e half jaar van 2020 minder vaak op het idee om naar Texel te komen (-5,66% t.o.v. het 1e half jaar 2019).

 • Een kleine stijging op de vraag of gasten van plan zijn om terug te komen naar Texel (+ 0,7%).

 • Texel heeft voor 95,3% uitstekend tot goed aan de verwachtingen voldaan. Dat is bijna gelijk als in 2019 (96,3%). 

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,19. Dit is een lichte daling van 0,17% t.o.v. het 1e half jaar van 2019. Kijkend naar de periode voor Covid-19 (januari tot half maart 2020) is de waardering daar 8,32 en daarmee 0,13% hoger dan over het gehele 1e half jaar 2020.

 • De Net Promotor Score in het 1e half jaar van 2020 is 63. Dit is gelijk aan het 1e half jaar van 2019.

 • In doelgroepprofiel zien we diverse verschuivingen. Met name in samenstelling van het reisgezelschap. Dat heeft ongetwijfeld met Covid-19 te maken. 

o   Er zit een behoorlijke stijging bij stel/koppel: +9,3%. Een totaal van 52,8%. Er is een daling te zien bij 'met familie' en 'met vrienden'. Men mocht natuurlijk niet samen reizen, dus dit resultaat is logisch.

o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. Een stijging van 4,15% bij Universiteit (WO), een daling van 1,87% bij VMBO/MAVO/LBO, de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk.  

o   Gemiddelde besteding per dag daalt. Dit kan ook het gevolg zijn van Covid-19. Er is veel gesloten (geweest).

Conclusies periode 16-03-2020 t/m 15-05-2020 (1e corona fase) vs. zelfde periode 2019

Het aantal respondenten ligt veel lager dan in 2019. Veel mensen hebben uiteraard de vakantie in deze periode geannuleerd en er zijn veel minder bezoekers op Texel geweest.

Tijdens de 'coronapiek' zien we enkele opvallende en te verwachten resultaten:

 • Men heeft tijdens het bezoek vaker de natuur beleefd (+9,06%) en het strand bezocht (+1,93%). Vrijwel alle andere activiteiten laten een daling zien, met vooral een grote daling in 'bezoek Ecomare' (-27,95%), 'uit eten gaan/horecabezoek' (-45,13%), 'museumbezoek' (-21,64%) en 'vuurtoren bekijken' (-19,94%).

 • De gasten die in deze periode wel kwamen waren vooral gasten die al vaker op Texel zijn geweest. Het aantal dat aangaf 'zes keer of vaker' op Texel te zijn geweest steeg met 7,63% naar 51,61% van het totaal.

 • De beoordelingen van voorzieningen dalen vrijwel allemaal. De beoordeling voor Texel als vakantie-eiland blijft wel stabiel. Men geeft gemiddeld een 8,52.

 • Texel heeft iets minder aan de verwachtingen voldaan. Het percentage bij 'uitstekend' daalde met 6,2%. 

 • Opvallend is dat 79,1% aangeeft zeker weer terug te keren naar Texel. Dat percentage is 6,3% hoger dan in 2019.

 • Texel houdt ook in deze periode een goede Net Promotor Score (63).

 • Minder gasten geven aan de volgende keer weer via VVV Texel de vakantieboeking te maken (-5,24%).

 • In samenstelling van het reisgezelschap zien we dezelfde verschillen als bovengenoemd bij de conclusies van het 1e halfjaar. Hetzelfde geldt voor opleiding en gemiddelde besteding per dag.

Eerdere Texel Monitor rapportages zie Meer Texel Cijfers:

TESO VERVOERSCIJFERS

(KLIK VOOR VERGROTING OP TABEL)

In het eerste kwartaal van dit jaar vervoerde TESO -6,2% personen en 0,2% meer auto's. Vooral het cijfer van de maand maart is niet goed vergelijkbaar met 2020. Toen brak de coronacrisis uit en werden boekingen massaal geannuleerd.
(bron cijfers: TESO).

2021

2020

TESO vervoerscijfers 2020.jpg
TESO vervoerscijfers 2021 tm maart.jpg

PR - 1e kwartaal 2021

 • Persbezoeken
  Een overzicht van persbezoeken die hebben plaatsgevonden in het 1e kwartaal:

  - KBO-PCOB 26 februari tot en met 1 maart
  - Travel a Lut 21 tot 24 maart. Ze heeft zelf verblijf geregeld, wij hebben een aantal  extra's verzorgd. Lees hier het artikel op www.travelalut.com

 • Publicaties en PR acties 
  In het 1e kwartaal is nog niet heel groots ingezet op PR, aangezien we nog in de lockdown zitten. Toch zijn er een aantal acties geweest: 
  - De nieuwe Texel puzzel van de Texelse Courant is verschenen. De eerste maand (vanaf 16 maart) mogen wij de puzzel exclusief uitgeven. We hebben 10 influencers geselecteerd die de puzzel als eerste toegestuurd hebben gekregen. Hier zijn diverse Instagram stories uit gekomen en het draagt bij aan de goede contacten met deze influencers. 
  - Rond de serie 'De lammerij op Texel' en de start van de Lammetjesradar is een landelijk persbericht verstuurd.
  - Naar aanleiding van het persbericht van WWF 'Texel wordt als eerste Nederlandse eiland Plastic Smart', hebben wij dit bericht doorgezet in Duitsland en België. Dat heeft enkele mooie doorplaatsingen opgeleverd.
  Bekijk hier het artikel op Knack Weekend (België) 
  Bekijk hier het artikel van NRZ (Neue Ruhr Zeitung Duitsland)