TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Bezettingscijfers Texel 

 • Texel Monitor rapportage t/m 2e kwartaal 2021

 • TESO vervoerscijfers t/m juni 2021

 • PR acties 1e kwartaal 2021

BEZETTINGSCIJFERS TEXEL

Actuele bezettingscijfers

U vindt hier bezettingspercentages van de komende 4-6 weken. Als bron zijn cijfers gebruikt welke een juiste afspiegeling zijn van de gehele Texelse logiessector (hotel, B&B, vakantieparken, KLV). Deze cijfers vertegenwoordigen ruim 50% van het aantal bedden op Texel. Deze bezetting is vervolgens geëxtrapoleerd naar een totaalcijfer op basis van het door Gemeente Texel vastgestelde plafond van 45.000 toeristische bedden.

Corona: belangrijk te weten, is dat de bezettingsgraad onverminderd sterk afhankelijk is van de gezondheidssituatie en maatregelen die door het kabinet genomen worden. Dit kan last minute afwijkingen veroorzaken in deze bezettingsgraad. 

TEXEL MONITOR

Conclusies 2e kwartaal 2021

Klik hier voor het volledige Monitor rapport

 • De kwaliteitsscores laten een lichte daling zien. Waarbij wel de kanttekening gezet moet worden dat sommige gasten aangeven een lagere score te hebben gegeven als iets niet bezocht kon worden ivm Covid-19. De algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel is licht gestegen ten opzichte van Q1 2021 (7,99) naar een 8,06 (in Q2 2020 was dit 8,05). De beoordeling van Texel als vakantie-eiland laat een minimale daling zien naar 8,66 (in Q2 2020 was dit 8,68).

 • Het percentage van respondenten waarvoor Texel de hoofdvakantie is, is ten opzichte van Q2 2020 gedaald met 17,08%.
  Opvallend is dat meer gasten Texel voor de tweede keer bezocht hebben (+3,36% ten opzichte van Q2 2020). De gast die vorig jaar voor een vakantie dicht bij huis heeft gekozen ivm Covid-19 heeft wellicht voor Q2 2021 ook weer voor Texel gekozen. Dat zou de reden kunnen zijn dat er een stijging zit bij het bezoeken van Texel voor de 2e keer.

 • De vraag of de gasten van plan zijn om weer terug te komen op Texel laat een flinke stijging zien van 5,3% bij ‘Waarschijnlijk’. Bij ‘Ja’ is er een daling van 2%.

 • De Net Promotor Score in het 2e kwartaal van 2021 is 65. Dit is gelijk aan het 2e kwartaal van 2020. En een kleine stijging ten opzichte van Q1 2021, waar het 64 was.

 • Texel heeft voor meer gasten ‘goed’ aan de verwachtingen voldaan. Een stijging van 11,6% ten opzichte van Q2 2020. Echter laat de verwachting ‘uitstekend’ een daling zien van 9,5%. En bij de verwachting 'voldoende' is dit een daling van 0,9%.

 • Bij de samenstelling van het reisgezelschap is een behoorlijke stijging te zien bij Gezin (12,52%). Bij Stel/koppel is er echter een daling van 17,13% ten opzichte van Q2 2020. Waarbij stel/koppel nog steeds de grootste groep is met 39,48%, gevolgd door gezinnen met 34,31%.

 • Bij de hoogste afgeronde opleiding zien we een behoorlijke stijging van 4,63% bij Universiteit (WO). De trend (dat er andere doelgroepen naar Texel komen) lijkt hiermee door te zetten.
  De daling zit bij VMBO/MAVO/LBO met 3,45% ten opzichte van Q2 2020.

Conclusies 1e kwartaal 2021

Klik hier voor het volledige Monitor rapport

 • Algemene opmerking: in Q1 2020 werden vanaf half maart de eerste landelijke maatregelen in verband met Covid-19 aangekondigd.

 • Het aantal respondenten is bijna verdubbeld ten opzichte van Q1 2020 (van 311 naar 602).

 • De kwaliteitsscores blijven redelijk stabiel.
  De algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel is net onder het cijfer 8 gezakt, naar 7,99 (in Q1 2020 was dit 8,03). De beoordelingen van Texel als vakantie-eiland is licht gestegen naar 8,63 (in Q1 2020 was dit 8,54).

 • De Covid-19 maatregelen (zoals onder andere sluiting horeca, retail en musea) hebben ook een grote invloed op de antwoorden waarom respondenten naar Texel komen. Er is een daling te zien bij: -13,3% “Eten en drinken”, -7,1% bij “Winkelen” en  - 7,1% bij “Cultuur” vergeleken met Q1 2020.

 • Niet verrassend is dat in Q1 van 2021 met name de buitenactiviteiten een flinke stijging laten zien. Denk hierbij aan wandelen, fietsen en natuur beleven. De stijging bij “Wandelen” is +4,6%, “Fietsen” +13,9% en “Natuur beleven” +15,1% ten opzichte van Q1 2020.

 • Het percentage respondenten waarbij Texel de hoofdvakantie is, is ten opzichte van Q1 2020 niet gewijzigd. Opvallend is dat meer gasten Texel voor de tweede keer bezocht hebben (+3,18% ten opzichte van Q1 2020) en er een daling is bij respondenten die Texel voor de 6e keer of vaker bezocht hebben (-4,8%).

 • De vraag of de gasten van plan zijn om weer terug te komen op Texel laat een stijging zien van +4,3%.

 • De Net Promotor Score in het 1e kwartaal van 2021 is 64. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020, waar deze score 60 bedroeg.

 • Texel heeft voor meer gasten “Uitstekend” aan de verwachtingen voldaan. Een stijging van +10,8% ten opzichte van Q1 2020. De verwachting “Goed” laat een daling zien van +11,1%. Een positieve verschuiving dus.

 • Bij de samenstelling van het reisgezelschap is een behoorlijke stijging te zien bij “Gezin” (+8,8%). Alle andere samenstellingen laten een lichte daling zien. “Stel/koppel” is immer de grootste groep is met 44,31%, gevolgd door “Gezin” met 32,77%.

 • Bij “Hoogst afgeronde opleiding” zien we een opvallende stijging van +9,1% bij Universiteit (WO). De trend (door corona komen andere doelgroepen naar Texel) die we in Q1 2020 zagen (ten opzichte van Q1 2019), lijkt door te zetten. De daling zit bij HAVO/VWO met -4,4% ten opzichte van Q1 2020.

 • De opvallendste verschillen ten opzichte van Q1 2020 bij het bruto jaarinkomen zitten bij: € 20.000 tot € 40.000 (-5,4%) en € 100.000 of meer (+4,4%).

 • Er is minder per dag besteed, hetgeen te verklaren valt door de Covid-19 maatregelen. Een stijging van 13,2% bij € 0 tot € 25, een stijging van 5,5% bij € 25 tot € 50 en bij alle andere bedragen een daling. Waarbij de grootste groep aangeeft om gemiddeld per dag tussen de € 50 en € 100 te besteden.

Conclusies 4e kwartaal 2020
Klik hier voor een compleet overzicht van alle conclusies
Hieronder de belangrijkste conclusies over Q4 2020:

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore is boven de normscore 8 uitgekomen. Met een 8,09 in Q4 2020 hoger dan in Q3 2020 (7,97) en in Q4 2019 (7,96).

 • Voor 56,7% van de gasten heeft Texel “uitstekend” voldaan aan de verwachtingen. Dat is 1,8% minder dan in Q4 2019.

 • Gasten vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+5,46% t.o.v. Q4 2019). Voor ruim 16% was dit de eerste kennismaking met Texel. Een stijging van bijna een procent t.o.v. Q4 2019. Met 43,2% is de groep “6+ bezoeken” verreweg het grootst, maar wel 6,8% kleiner dan in Q4 2019. De groei zit in gasten die voor de tweede keer Texel bezocht hebben (+ 5,61%).

 • De Net Promotor Score is 63. Dat is +1 t.o.v. Q4 2019. Uitleg NPS: https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/


Conclusies 2020 totaal t.o.v. 2019
Klik hier voor een compleet en uitgebreid overzicht van alle conclusies

Hieronder de belangrijkste conclusies over het gehele jaar 2020:

 • De algehele prijs/kwaliteitverhouding van het verblijf op Texel groei licht met 0,02% t.o.v. 2019 naar 7,96 (gelijk aan 2018).

 • Texel is in 2020 voor meer respondenten de hoofdvakantie. Een stijging van 9,82% t.o.v. 2019 naar 40,03%.

 • Een groeiende groep ziet in 2020 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+1,55% t.o.v. 2019). Hierbij worden met name genoemd: fietspaden, restaurants (informatie op restaurantwebsites is niet altijd correct en de prijs/kwaliteitverhouding is niet altijd in balans).

 • Minder gasten (-1,7% naar 56,8% t.o.v. 2019) geeft aan dat Texel “uitstekend” heeft voldaan aan de verwachtingen.

 • 72,4% van de respondenten geeft aan “zeker weer terug te komen” naar Texel. Dit is een daling van 0,8% t.o.v. 2019.

 • De Net Promotor Score in 2020 is net als het jaar ervoor 63. Uitleg NPS: https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score-calculation/

Eerdere Texel Monitor rapportages zie Meer Texel Cijfers:

TESO VERVOERSCIJFERS

(KLIK VOOR VERGROTING OP TABEL)

Wanneer we de vervoerscijfers van 2021 met 2020 vergelijken, krijgen we geen goed beeld van de huidige situatie. Vorig jaar stortte de aankomsten bij het uitbreken van de coronacrisis helemaal in. Daarom is het nu relevanter om te vergelijken met 2019. De cijfers van 2020 staan nog wel vermeld in de tweede tabel.

 

Tot en met juni vervoerde TESO, ten opzichte van dezelfde periode 2019, -11,7% personen en -4,8% auto's. We zien dat in de maand juni dat het aantal vervoerde personen wel wat lager lag dan in 2019, -5,3%. Het aantal auto's is nagenoeg gelijk, +0,6%.
(bron cijfers: TESO)

2021

2020

TESO vervoerscijfers 2020.jpg
TESO vervoerscijfers 2021 tm juni - vergelijk 2019.jpg

PR - 1e kwartaal 2021

 • Persbezoeken
  Een overzicht van persbezoeken die hebben plaatsgevonden in het 1e kwartaal:

  - KBO-PCOB 26 februari tot en met 1 maart
  - Travel a Lut 21 tot 24 maart. Ze heeft zelf verblijf geregeld, wij hebben een aantal  extra's verzorgd. Lees hier het artikel op www.travelalut.com

 • Publicaties en PR acties 
  In het 1e kwartaal is nog niet heel groots ingezet op PR, aangezien we nog in de lockdown zitten. Toch zijn er een aantal acties geweest: 
  - De nieuwe Texel puzzel van de Texelse Courant is verschenen. De eerste maand (vanaf 16 maart) mogen wij de puzzel exclusief uitgeven. We hebben 10 influencers geselecteerd die de puzzel als eerste toegestuurd hebben gekregen. Hier zijn diverse Instagram stories uit gekomen en het draagt bij aan de goede contacten met deze influencers. 
  - Rond de serie 'De lammerij op Texel' en de start van de Lammetjesradar is een landelijk persbericht verstuurd.
  - Naar aanleiding van het persbericht van WWF 'Texel wordt als eerste Nederlandse eiland Plastic Smart', hebben wij dit bericht doorgezet in Duitsland en België. Dat heeft enkele mooie doorplaatsingen opgeleverd.
  Bekijk hier het artikel op Knack Weekend (België) 
  Bekijk hier het artikel van NRZ (Neue Ruhr Zeitung Duitsland)