TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Bezettingscijfers Texel 

 • Texel Monitor rapportage t/m 2e kwartaal 2020 incl. analyse 1e corona fase

 • TESO vervoerscijfers t/m juni 2020

 • PR t/m juni 2020

BEZETTINGSCIJFERS TEXEL

Actuele bezettingscijfers

Wekelijks vindt u hier bezettingspercentages van de komende 4-6 weken. Als bron zijn cijfers gebruikt welke een juiste afspiegeling zijn van de gehele Texelse logiessector (hotel, B&B, vakantieparken, KLV). Deze cijfers vertegenwoordigen ruim 50% van het aantal bedden op Texel. Deze bezetting is vervolgens geëxtrapoleerd naar een totaalcijfer op basis van het door Gemeente Texel vastgestelde plafond van 45.000 toeristische bedden.

Corona: belangrijk te weten, is dat de bezettingsgraad onverminderd sterk afhankelijk is van de gezondheidssituatie en maatregelen die door het kabinet genomen worden. Dit kan last minute nog afwijkingen veroorzaken in deze bezettingsgraad. 

TEXEL MONITOR

Conclusies 1e halfjaar 2020 t.o.v. 2019

Als we kijken naar het eerste halfjaar van 2020 dan zien we de volgende resultaten:

 • Het aantal respondenten is beduidend lager. De Covid-19 maatregelen, waardoor er minder gasten naar Texel gekomen zijn, zijn hier zeker debet aan.

 • Alle kwaliteitsscores blijven stabiel. Ten opzichte van het 1e half jaar van 2019  is de algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel nu boven het cijfer 8 gekomen. De beoordeling van Texel als vakantie-eiland is op 8,6 gebleven net als in het 1e half jaar van 2019.

 • In het 1e half jaar van 2020 geven gasten aan iets vaker naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen te doen (+ 6,85%) t.o.v. het 1e half jaar 2019. De reden om voor Cultuur naar Texel te komen is in deze periode met 3,36% gedaald. Dit zal te maken hebben met de tijdelijke sluiting van musea en het niet doorgaan van evenementen in met name de periode half maart – half mei.

 • Niet verrassend is dat in het 1e half jaar met name de buitenactiviteiten een stijging laten zien. Denk hierbij aan wandelen, fietsen, strandbezoek en natuur beleven. De stijging bij wandelen en fietsen is + 6,35%. Het strandbezoek +2,75% en natuur beleven +4%. De grootste daling zit bij winkelen, musea bezoek, diverse vaartochten en horecabezoek.

 • Texel is in het 1e half jaar van 2020 voor meer gasten een hoofdvakantie ( +5,09% t.o.v. het 1e half jaar van 2019). Opvallend is dat het aantal gasten die voor de eerste keer Texel bezochten in deze periode gedaald is met 4,29%. De gast die Texel al 6x of vaker bezocht heeft is in het eerste half jaar gestegen met 4%. De vaste gast is Texel in deze periode trouw gebleven.

 • Op de vraag hoe gasten op het idee gekomen zijn om naar Texel te komen antwoordt een grotere groep respondenten dat het uit gewoonte is (+ 4,29%) of dat ze geïnspireerd zijn door de website van de VVV Texel (+2,78%). Via familie of vrienden komen de respondenten in het 1e half jaar van 2020 minder vaak op het idee om naar Texel te komen (-5,66% t.o.v. het 1e half jaar 2019).

 • Een kleine stijging op de vraag of gasten van plan zijn om terug te komen naar Texel (+ 0,7%).

 • Texel heeft voor 95,3% uitstekend tot goed aan de verwachtingen voldaan. Dat is bijna gelijk als in 2019 (96,3%). 

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,19. Dit is een lichte daling van 0,17% t.o.v. het 1e half jaar van 2019. Kijkend naar de periode voor Covid-19 (januari tot half maart 2020) is de waardering daar 8,32 en daarmee 0,13% hoger dan over het gehele 1e half jaar 2020.

 • De Net Promotor Score in het 1e half jaar van 2020 is 63. Dit is gelijk aan het 1e half jaar van 2019.

 • In doelgroepprofiel zien we diverse verschuivingen. Met name in samenstelling van het reisgezelschap. Dat heeft ongetwijfeld met Covid-19 te maken. 

o   Er zit een behoorlijke stijging bij stel/koppel: +9,3%. Een totaal van 52,8%. Er is een daling te zien bij 'met familie' en 'met vrienden'. Men mocht natuurlijk niet samen reizen, dus dit resultaat is logisch.

o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. Een stijging van 4,15% bij Universiteit (WO), een daling van 1,87% bij VMBO/MAVO/LBO, de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk.  

o   Gemiddelde besteding per dag daalt. Dit kan ook het gevolg zijn van Covid-19. Er is veel gesloten (geweest).

Conclusies periode 16-03-2020 t/m 15-05-2020 (1e corona fase) vs. zelfde periode 2019

Het aantal respondenten ligt veel lager dan in 2019. Veel mensen hebben uiteraard de vakantie in deze periode geannuleerd en er zijn veel minder bezoekers op Texel geweest.

Tijdens de 'coronapiek' zien we enkele opvallende en te verwachten resultaten:

 • Men heeft tijdens het bezoek vaker de natuur beleefd (+9,06%) en het strand bezocht (+1,93%). Vrijwel alle andere activiteiten laten een daling zien, met vooral een grote daling in 'bezoek Ecomare' (-27,95%), 'uit eten gaan/horecabezoek' (-45,13%), 'museumbezoek' (-21,64%) en 'vuurtoren bekijken' (-19,94%).

 • De gasten die in deze periode wel kwamen waren vooral gasten die al vaker op Texel zijn geweest. Het aantal dat aangaf 'zes keer of vaker' op Texel te zijn geweest steeg met 7,63% naar 51,61% van het totaal.

 • De beoordelingen van voorzieningen dalen vrijwel allemaal. De beoordeling voor Texel als vakantie-eiland blijft wel stabiel. Men geeft gemiddeld een 8,52.

 • Texel heeft iets minder aan de verwachtingen voldaan. Het percentage bij 'uitstekend' daalde met 6,2%. 

 • Opvallend is dat 79,1% aangeeft zeker weer terug te keren naar Texel. Dat percentage is 6,3% hoger dan in 2019.

 • Texel houdt ook in deze periode een goede Net Promotor Score (63).

 • Minder gasten geven aan de volgende keer weer via VVV Texel de vakantieboeking te maken (-5,24%).

 • In samenstelling van het reisgezelschap zien we dezelfde verschillen als bovengenoemd bij de conclusies van het 1e halfjaar. Hetzelfde geldt voor opleiding en gemiddelde besteding per dag.

 

Conclusies 2019 totaal t.o.v. 2018

 • Alle kwaliteitsscores stijgen licht. De kwaliteit van de accommodatie waar de gast verbleef en de kwaliteit van de Texelse musea stegen beide met 0,08% t.o.v. 2018.
  De algehele prijs/kwaliteitverhouding van het verblijf op Texel bleef gelijk aan 2018: 7,96.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,38 (2019). Dit is nagenoeg gelijk aan 2018. Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel een accommodatie boeken, wordt door bijna 60% van de VVV boekers opgehaald. Het aandeel gasten dat ook gebruik maakt van het Texel Paspoort stijgt met 1,3% naar 32,24% in 2019.

 • In 2019 geven gasten aan iets minder vaak naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen (wandelen, fietsen, zwemmen) te doen (-1,8%) t.o.v. 2018. De reden om voor Cultuur (museum, muziek, festival, etc) naar Texel te komen, laat een stijging zien van 1,2% t.o.v. 2018.

 • Texel is in 2019 iets minder vaak de hoofdvakantie voor de respondenten. Een daling van 0,7% naar 30,21% t.o.v. 2018. 

 • Een licht stijgende groep ziet in 2019 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+0,7% t.o.v. 2018).

 • Iets meer respondenten (+1% naar 58.5% t.o.v. 2018) geven aan dat Texel uitstekend heeft voldaan aan de verwachtingen.

 • 73,2% van de respondenten geeft aan zeker weer terug te komen naar Texel. Dit is een stijging van 0,3% t.o.v. 2018.

 • De Net Promotor Score in 2019 is 63. Dit is gelijk aan 2018.

 • Het doelgroepprofiel laat een kleine verschuiving zien in 2019 t.o.v. 2018:
  o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. Een stijging van 1,9% bij HBO, een daling van 0,6% bij HAVO/VWO, de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk.  
  o   Inkomen: gemiddeld hoger inkomen. Bij de hogere inkomensklassen € 60.000 tot € 80.000 en € 80.000 tot € 100.000 een lichte stijging (samen+2,5%). Bij de lagere inkomensklasse € 20.000 tot € 40.000 een daling van 0,7%.  
  o   Gemiddelde besteding per dag stijgt. 

Eerdere Texel Monitor rapportages zie Meer Texel Cijfers:

TESO VERVOERSCIJFERS

(KLIK VOOR VERGROTING OP TABEL)

De TESO-vervoerscijfers laten in het afgelopen kwartaal een daling zien van 46,6% in het aantal vervoerde personen en 37,9% in het aantal vervoerde auto's. Een logisch gevolg van de coronacrisis. In de maand juni is te zien dat het aantal vervoerde personen alweer een stuk hoger ligt. In juni zijn 14,4% minder personen vervoerd. 
(t.o.v. van 2019, bron: TESO).

TESO vervoerscijfers tm juni 2020

PR - 1e en 2e kwartaal 2020

 

Resultaten PR activiteiten

Op dit moment is er nog geen totaaloverzicht van PR waarde bekend over het eerste halfjaar van 2020. Hierbij enkele opvallende PR-resultaten t/m juni 2020. 

 • Influencer weekend 7 tot 9 februari
  Op uitnodiging van VVV Texel namen 10 influencers deel aan een speciaal influencer weekend rondom de Cultuurnacht Texel. 
  PR waarde uitingen tijdens/vlak na weekend: € 25.000
  PR waarde nagekomen uitingen: € 3.300
  Totaal: € 28.300

 • TexelMap app: klik hier 

 • Bezoek Irma en Enzo Knol + familie
  Op onze uitnodiging is de hele familie Knol (o.a. Enzo en moeder Irma) naar Texel gekomen. Wij hebben in samenwerking met diverse ondernemers een heel mooi programma aangeboden. Dit heeft veel bereik opgeleverd. Ze waren zeer enthousiast over Texel en alle activiteiten. Uitingen zie Google Drive en Overzicht posts en vlogs
  Bereik Enzo Knol: 
  Youtube 2,45 miljoen abonnees
  Instagram 1,7 miljoen volgers
  Bereik Irma Knol:
  Youtube 57.4k abonnees
  Instagram 396k volgers

 • Vakantie in eigen land is 'hot'- Texel in diverse toplijstjes 
  Nu men vooral kijkt naar vakantie in eigen land, is Texel terug te vinden in vele 'toplijstjes' van bloggers en online platformen. Hier enkele voorbeelden:
  - Barts Boekje - Leukste strandtenten van Nederland
  - Your Little Black Book - Beste Hotels
  - Reismeisje - Weg in eigen land de leukste huisjes, parken en plekken
  - Harpers Bazaar - Mooiste glampings Nederland
  - Jan Magazine - Waddeneilanden leukste hotspots

 • Persbezoeken - veel verzoeken
  Wij ontvingen vanaf april vele persaanvragen. Veel bloggers, vloggers, influencers richten zich nu op vakantie in eigen land. Wij hebben uit deze aanvragen kunnen kiezen uit de platformen die het beste bij ons passen en het bezoek voor hen verzorgd. Daarnaast hebben veel van hen toch besloten om, ondanks dat wij het bezoek niet hebben bekostigd, op eigen gelegenheid te komen.
  Enkele bezoeken:
  - Travel a Lut
  - Vlinderlin en Groovypat (Patrick en Linda Smit)
  - Your Little Black Book
  - Fietsactief blad: uitgave september. O.a. wandelroutes, fietsroutes
  - Duitse TV ARD/SR: uitzending oktober

TESO vervoerscijers t/m september 2019