MEER TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u het archief van onze pagina Texel Cijfers:

 • Terugblik 2018 + opvallende cijfers 1e kwartaal 2019

 • Terugblik 2018 - Infographic

 • Texel Monitor conclusies t/m 2019

 • Campagnes, PR en social media VVV Texel - 3e kwartaal 2019

 • Campagnes en PR VVV Texel - 2e kwartaal 2019

 • Campagnes en PR VVV Texel - 1e kwartaal 2019

 • Campagnes en PR VVV Texel - 2e kwartaal 2018

 • Campagnes en PR VVV Texel - 1e kwartaal 2018 

 • Retailvisie

De meest actuele cijfers staan op de pagina Texel Cijfers

VVV TEXEL IN CIJFERS - 2018 & 1e KWARTAAL 2019

TERUGBLIK 2018

Kersgroet 2018 def.jpg

TEXEL MONITOR

Conclusies 2019 totaal t.o.v. 2018

 • Alle kwaliteitsscores stijgen licht. De kwaliteit van de accommodatie waar de gast verbleef en de kwaliteit van de Texelse musea stegen beide met 0,08% t.o.v. 2018.
  De algehele prijs/kwaliteitverhouding van het verblijf op Texel bleef gelijk aan 2018: 7,96.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,38 (2019). Dit is nagenoeg gelijk aan 2018. Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel een accommodatie boeken, wordt door bijna 60% van de VVV boekers opgehaald. Het aandeel gasten dat ook gebruik maakt van het Texel Paspoort stijgt met 1,3% naar 32,24% in 2019.

 • In 2019 geven gasten aan iets minder vaak naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen (wandelen, fietsen, zwemmen) te doen (-1,8%) t.o.v. 2018. De reden om voor Cultuur (museum, muziek, festival, etc) naar Texel te komen, laat een stijging zien van 1,2% t.o.v. 2018.

 • Texel is in 2019 iets minder vaak de hoofdvakantie voor de respondenten. Een daling van 0,7% naar 30,21% t.o.v. 2018. 

 • Een licht stijgende groep ziet in 2019 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+0,7% t.o.v. 2018).

 • Iets meer respondenten (+1% naar 58.5% t.o.v. 2018) geven aan dat Texel uitstekend heeft voldaan aan de verwachtingen.

 • 73,2% van de respondenten geeft aan zeker weer terug te komen naar Texel. Dit is een stijging van 0,3% t.o.v. 2018.

 • De Net Promotor Score in 2019 is 63. Dit is gelijk aan 2018.

 • Het doelgroepprofiel laat een kleine verschuiving zien in 2019 t.o.v. 2018:
  o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. Een stijging van 1,9% bij HBO, een daling van 0,6% bij HAVO/VWO, de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk.  
  o   Inkomen: gemiddeld hoger inkomen. Bij de hogere inkomensklassen € 60.000 tot € 80.000 en € 80.000 tot € 100.000 een lichte stijging (samen+2,5%). Bij de lagere inkomensklasse € 20.000 tot € 40.000 een daling van 0,7%.  
  o   Gemiddelde besteding per dag stijgt. 

Conclusies 4e kwartaal 2019

 • Alle kwaliteitsscores blijven stabiel. Ten opzichte van Q4 van 2019 is er een lichte stijging van 0,05 naar een 8,6 in de beoordeling van Texel als vakantie-eiland.

 • In Q4 van 2019 geven gasten aan iets minder vaak naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen te doen (-5,2%) t.o.v. Q4 2018.

 • Museumbezoek en de vuurtoren bekijken zijn activiteiten die in Q4 veel vaker zijn ondernomen. Respectievelijk +5,6% en + 6%. Het fietsen daarentegen laat een daling zijn van 8,3% t.o.v Q4 2018. Het minder goede weer in het najaar van 2019 zou daar een reden van geweest kunnen zijn.

 • Texel is in Q4 minder vaak de hoofdvakantie voor gasten (-2% t.o.v. Q4 2018). Er zijn wel meer gasten die 6x of vaker de vakantie op Texel gevierd hebben (+ 4,3% t.o.v. 2018).

 • Een stijgende groep ziet in Q4 2019 verbeterpunten voor de voorzieningen op Texel (+3% t.o.v. Q4 2018).

 • Een stijgende groep gasten (75,6% in Q4 2019) geeft aan weer van plan te zijn om terug te komen naar Texel. De stijging bedraagt 1,8% t.o.v. Q4 2018.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,34 (Q4 2019). Dit is precies gelijk aan Q4 2018. 

 • De Net Promotor Score in Q4 2019 is 62. Dit is -1 t.o.v. Q4 2018.

Conclusies 3e kwartaal 2019

 • Alle kwaliteitsscores zijn positief t.o.v. het vorige kwartaal. Men beoordeelt Texel als vakantie-eiland gemiddeld met een 8,74. Vorig kwartaal (Q2 2019) kwam dit cijfer uit op een 8,62.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,44 (Q3 2018: 8,3). Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel boeken, wordt door 60% van de VVV boekers op gehaald. Er is een groei van 3,3% in het gebruik (35% van de gasten gebruikt het paspoort)

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore blijft net als voorgaande kwartalen iets onder de 8 steken op 7,95. In Q2 2019 was dit 7,98. Het is wel een lichte stijging t.o.v. Q3 2018. Toen 7,91.

 • Ruim een kwart van de bezoekers ziet verbeterpunten voor de Texelse voorzieningen (26%)

 • Voor 59% van de gasten heeft Texel uitstekend voldaan aan de verwachtingen. Dat is 3% meer t.o.v. Q3 2018

 • Cultuur (o.a. museum bezoek) is voor gasten in Q3 vaker een reden om naar Texel te komen (+2,1%)

 • Wandelen (+2,7%), fietsen (+3,8%), sporten (+2,2%) en natuur beleven (+5,1%) worden vaker genoemd als activiteiten die men op Texel heeft ondernomen. Gasten lijken actiever te zijn geweest tijdens het verblijf dan in Q3 2018

 • Gasten in Q3 vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+3% t.o.v. Q3 2018) en zijn ook vaker op Texel geweest (6+ bezoeken in Q3 +3,4% t.o.v. 2018). Met 43,4% is de groep met 6+ bezoeken verreweg het grootst

 • In het doelgroepprofiel zitten een aantal kleine verschuivingen:
  o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. HBO en WO samen +3,1%. Samen ruim 47%
  o   Inkomen: gemiddeld hoger inkomen. Bij de hogere inkomensklassen € 80.000 tot € 100.000 en € 100.000+ een lichte stijging (samen +1,8%)

 • De Net Promotor Score in Q3 2019 is 65. Dat is +3 t.o.v. Q3 2018. Vorig kwartaal was de NPS 64
   

Conclusies 2e kwartaal 2019

 • Algehele prijs/ kwaliteitsscore blijft net als Q1 van dit jaar op 7,98 stabiel. In Q2 2018 lag dit cijfer op 8,01

 • Overige kwaliteitsscores zijn licht positief, behalve cijfer "Texel als vakantie-eiland" (-0,05)

 • De doelgroep die Texel bezocht in het tweede kwartaal van dit jaar, heeft een ander profiel als we dit vergelijken met dezelfde periode een jaar geleden:

  • Opleiding: HBO +5,6% (39,2%), WO -1,3% (13,9%), MBO -3,4% (20,5%)

  • Inkomen: € 20.000 tot € 40.000 -0,8% (naar 17,4%), € 40.000 tot € 60.000 -2% (18,7%). € 60.000 tot € 80.000 +4,4% (naar 12%) en € 80.000 tot € 100.000 +0,75% (4,3%)

  • Besteding per dag: € 50-€ 100 +3,7% (37%), € 150-€200 +1,5% (7,9%) en € 200 of meer +1,3% (4,3%)

  • Samenstelling reisgezelschap: gezin -2,3% (21,7%), familie +1,7% (14%), koppel -1,3% (42,2%), alleen +1,2% (4,8%), vrienden +1% (9,7%)

 • Terugkeerintentie: 72,2% antwoordt “Ja” op de vraag of men van plan is terug te komen. 1% lager dan 2018. 18,9% meldt “Waarschijnlijk wel” (ook 1% lager dan Q2 2018)

 • Frequentie Texel verblijf: 3-5 keer (-2,1%) en 6+ bezoeken (-2,5%) nemen af dit kwartaal, waar categorieën 1e (+1,6%) en 2e keer bezoek (+3,01%) een groei laten zien. Echter, de groep 6+ keer blijft met afstand het grootst: 40,2%, gevolgd door 3-5 keer: 23,2%

 • Kwaliteit dienstverlening VVV Texel wordt gewaardeerd op een 8,4 (Q2 2018: 8,3)

 • Het iets minder goede weer in Q2 komt ook terug in de activiteiten die gasten doen op Texel. Er werd beduidend meer gefietst (+5,6%) en minder het strand bezocht (-2,5%) dan hetzelfde kwartaal in 2018

 • Net Promoter Score in Q2 2019: 64. Dezelfde periode in 2018: 65. Vorig kwartaal lag de NPS op 61.
   

Conclusies Najaar 2018

 • Over de gehele linie blijven de kwaliteitsscores stabiel ten opzichte van zomerperiode (Q3)

 • Algehele prijs/kwaliteitscore blijft onder druk staan: 7,93 (+0,01% t.o.v. Q3)

 • Terugkeerintentie van gasten is stabiel en gelijk aan Zomer (Q3): bijna driekwart (72,3%) geeft aan zeker terug te komen naar Texel. In Herfst/winter '17-18: 74,4%

 • Er blijft lichte druk op het kwaliteitsoordeel over accommodaties (Q1 t/m 4)

 • Positief: 57,1% van de ondervraagden geeft aan dat Texel 'Uitstekend' aan de verwachtingen heeft voldaan. Dit is 0,9% hoger dan Zomer (Q3) en Herfst/Winter

 • Net Promoter Score (NPS) blijft staan op 62, een topscore!

 • Ten opzichte van vorig jaar meer nieuwe gasten in Q4: 17,4% van de gasten was voor het eerst op Texel. Dit was 14,3% in Herfst/winter '17-18. Vergeleken met de zomer zijn er meer terugkerende gasten.
   

Conclusies Zomer 2018

 • Algehele prijs/ kwaliteit score Texel staat licht onder druk: 7,92

 • Terugkeerintentie: bijna driekwart (72,3%) geeft aan zeker terug te komen naar Texel. Herfst/winter '17-18: 74,4%

 • Derde periode op rij is er lichte druk op het kwaliteitsoordeel over accommodaties

 • Kwaliteit wandel/fietsmogelijkheden daalt licht naar 8,7 (afgelopen 2 kwartalen 8,8)

 • 56,2% van de ondervraagden geeft aan dat Texel 'Uitstekend' aan de verwachtingen heeft voldaan. 2,2% lager dan Voorjaar '18, maar in lijn met Herfst/winter '17-18

 • Net Promoter Score (NPS) voor het eerst sinds 2016 gedaald van 65 naar 62. NPS score geeft aan in welke mate men Texel aanbeveelt aan anderen. Nog steeds een topscore!

 • Nieuwe gasten afgelopen zomer: 21,1% van de gasten was voor het eerst op Texel. Dit was 18,1% in Voorjaar '18 en 14,3% in Herfst/winter '17-18

 • Meer ondervraagden geven aan de volgende keer opnieuw via de VVV te boeken: 61,5%

 • Veel gasten halen het Texel Paspoort op bij de VVV: ruim 60% (Herfst/winter '17-18: 47,5%)
   

Conclusies Voorjaar 2018

 • Resultaten van punten 1 t/m 3 herfst/winter '17-18 blijven in voorjaar

 • Algehele prijs/ kwaliteitsverhouding daalt een tiende naar 8,0

 • Dit voorjaar bezocht 18,1% van de gasten Texel voor het eerst. +4% t.o.v. herfst/ winter. De groep die "6x of vaker" Texel bezocht, realiseerde een dalend aandeel van 43,4% (bijna 6% minder)

 • De Net Promoter Score blijft exact gelijk op 65 (schaal -100 tot +100)

 • Het reisgezelschap "Gezin" nam licht toe (+2,3%) ten faveure van categorie "Familie"

 

Conclusies Herfst/ Winter 2017/ 2018

 1. Beoordeling "Texel als vakantiebestemming" daalt in 5 jaar met 0,5 punt naar 8,6 (-5,5%).

 2. Beoordeling "Wandel- en fietsinfrastructuur" daalt van 9,3 in 2012 naar 8,8 nu (-5,4%).

 3. Accommodatiebeoordeling blijft vrijwel gelijk: 8,4 (2012: 8,2). De standaardafwijking is relatief hoog (1,37), oftewel scores wijken steeds sterker af van het gemiddelde. Dit duidt erop dat accommodatiekwaliteit steeds grotere verschillen laat zien.

 4. Herhalingsbezoek is licht gedaald. Van 88% in 2012 naar 86%. Beiden gemeten over dezelfde periode: oktober tot en met februari.

 5. Texel krijgt in 2017/2018 een NPS Score van 65. Dat is zeer goed. Over het algemeen is een score van 5-10 gemiddeld. De NPS score is een weergave hoeveel mensen Texel zouden aanbevelen aan familie, vrienden of collega's.

 6. Verblijfsduur van VVV boekingen is gemiddeld 5 nachten. Exact gelijk aan 5 jaar geleden.

 7. Aantal personen per boeking daalt licht naar 2,91 (2012: 2,99).

 8. Prijsontwikkeling: gemiddelde prijs per boeking ligt op € 456,- (2012: € 402,- en 2016: € 424,-). Conclusie: prijsontwikkeling in 2017 (€ 28 per boeking in 1 jaar) is vergelijkbaar met de totale prijsontwikkeling in de periode 2012 t/m 2016 (€ 26 per boeking in 5 jaar).

 9. Minder mensen kiezen voor Texel als bestemming voor de hoofdvakantie. In 2012 was dit 35%, in 2017/2018 resteert 20% (-15%).

CAMPAGNES, PR EN SOCIAL MEDIA VVV TEXEL - 3e kwartaal 2019

Sales campagne

 • Zomervoordeel 2019: 15% korting op een verblijf + gratis Texelse zonnebrandcrème + gratis bolletjes ijs van Novalishoeve
  Boekbaar van 6 juni t/m 1 september 2019
  Aantal boekingen (direct en ondersteund): 612
  Unieke paginaweergaves landingspagina: 25.600

 • Nazomeractie: 10% korting op een verblijf + gratis natuurexcursie voor 2 personen met Txgids 
  Boekbaar van 22 augustus t/m 3 november 2019 
  Aantal boekingen (direct en ondersteund) t/m 6-10: 501

  Unieke paginaweergaves landingspagina: 35.000

 • Wintervoordeel 2019: 15% korting op een verblijf + gratis Rummikub spel (i.s.m. Goliath Games)
  Boekbaar van 2 oktober t/m 31 januari 2020

Wadden_winter_2019_720x576_NL.jpg

Resultaten PR activiteiten juni t/m augustus 2018 t.o.v. 2019

 • Online totale PR waarde 1-6-2019 t/m 31-8-2019
  2019: € 564.177

  2018: € 202.494

 • Offline totale PR waarde 1-6-2019 t/m 31-8-2019
  2019: € 344.263
  2018: € 248.562

 • PR waarde cumulatief online en offline t/m augustus:
  2019: € 2.028.870 (excl. offline jun aug)
  2018: € 1.628.296 (excl offline jun-aug)

 • Highlights PR april/mei 2019: 

Dagblad van het Noorden juli 2019
WZ Reise augustus 2019
Holland-Herald-2019

Social media VVV Texel

Instagram takeovers

Regelmatig neemt een Texels bedrijf, een bekende Texelaar, een blogger of evenement het Instagram kanaal van VVV Texel over. Door degene die het kanaal overneemt worden een dag lang berichten geplaatst in het verhaal 'de stories'.

 

In kwartaal 3 deden onderstaande een takeover voor VVV Texel:

 • Annemerel.com, blogger, hardloper en schrijver

 • Texelse Bierbrouwerij

 • Boswachters Jerome en Anna van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

 • Beach Food Festival, evenement.

Lijkt het u ook leuk om een takeover te organiseren in samenwerking met VVV Texel? Neem dan contact op via socialmedia@texel.net

VVV Texel op Spotify

VVV Texel heeft nu ook een Spotify account! Via dit kanaal worden verschillende afspeellijsten gedeeld. De playlists worden onder andere afgestemd op campagnes van VVV Texel en de seizoenen. Ook kunnen volgers zelf hun favoriete liedjes delen via Facebook, Instagram en een formulier op de website. Van de leukste inzendingen wordt een afspeellijst gemaakt.

 

Ga hier naar het account

Winacties via VVV Texel

Via Facebook en Instagram worden regelmatig winacties gehouden. Hiervoor werkt VVV Texel vaak samen met externe partijen.

 

In kwartaal 3 zijn onderstaande winacties gehouden:

 • Rondleiding voor 2 personen Bierbrouwerij Texel

 • 2 startbewijzen voor de Texel Halve Marathon

 • tickets voor Landgoed de Bonte Belevenis

 • Bluesweekend: passe-partouts, overnachting Bos en Duin en huurfietsen

 • Parachutesprong van Paracentrum Texel 

 • 5 keer 2 tickets SEA Art Tour Texel

 • Beach Food weekend: proefkaart en
  overnachting Lindeboom Texel

 • Overnachting voor 2 personen Just Texel Suites 

Wilt u ook een winactie organiseren in samenwerking met VVV Texel? Neem dan contact op via socialmedia@texel.net

IMG_9763.PNG
spotify-1360002_1280 (1).jpg
2019-10-09 09_56_26-Start.png
2019-10-09 09_55_10-Start.png

CAMPAGNES, PR EN SOCIAL MEDIA VVV TEXEL - 2e kwartaal 2019

Sales campagne

 • Lente-Fietsarrangement: 10% korting op een verblijf + dag gratis fietsen (i.s.m. Texelse fietsverhuurders)
  Boekbaar van 20 maart t/m 31 mei 2019
  Bereik & clicks link op Facebook: 75.000 / 1.050
  Aantal boekingen (direct en ondersteund): 435
  Pageviews landingspagina: 14.750

 • Zomervoordeel: 15% korting op een verblijf + gratis Texelse zonnebrandcrème + gratis bolletjes ijs van Novalishoeve
  Boekbaar van 6 juni t/m 1 september 2019 

Wadden_Zomer2019_720x576_NL.jpg

Resultaten PR activiteiten april/mei 2018 t.o.v. 2019

 • Online totale PR waarde 1-4-2019 t/m 31-5-2019
  2019: € 224.128

  2018: € 198.557

 • Offline totale PR waarde 1-4-2019 t/m 31-5-2019
  2019: € 339.569
  2018: € 351.905

 • PR waarde cumulatief online en offline t/m mei:
  2019: € 1.120.430
  2018: € 1.177.240

 • Highlights PR april/mei 2019: 

Start Je Dag - Radio 2.jpg
Metro 15-4-2019 - Democracy Festival.JPG
RTL Boulevard - WAVES.jpg

CAMPAGNES EN PR VVV TEXEL - 1e kwartaal 2019

Sales campagne

 • Wintervoordeel: 15% korting op een verblijf + gratis Texelse pantoffels (ism Texelana)
  Boekbaar van 1 november 2018 t/m 31 januari 2019

  Bereik & clicks op link Facebook: 87.293 / 831
  Aantal boekingen (direct en ondersteund): 440
  Pageviews landingspagina: 18.000

 • Vroegboekactie: bootkaart cadeau bij boeking verblijf 2019
  Boekbaar van 19 november 2019 t/m 28 februari 2019
  Bereik & clicks op link Facebook: 100.000 / 1.590
  Aantal boekingen (direct en ondersteund): 1.735
  Pageviews landingspagina: 46.000

VROEGBOEK2019_Wadden_720x576_NL.jpg

PR resultaten Lammetjesradar

Op 11 maart lanceerde VVV Texel in samenwerking met Texelse schapenboeren de 'Lammetjesradar'. Op www.lammetjesradar.nl staat een online kaart waarop precies te zien is waar de lammetjes zich op dat moment bevinden. Twaalf moederschapen dragen dit voorjaar een GPS-tracker. Direct na het delen van het persbericht werd dit landelijk breed opgepikt.
Bekijk hier het volledige overzicht met verschenen artikelen/items in Nederland. Samenvattend zijn dit de resultaten:

 • 9 online artikelen in algemene media

 • 11 RTV items (Radio/TV)

 • 2 online artikelen in nationale nieuwsmedia

 • 3 online artikelen in lokale nieuwsmedia

 • 3 offline artikelen in nieuwsmedia

 • Totaal bereik:
  Online: 5.068.972 potentieel bereikte personen
  RTV: 5.590.000 kijkers/luisteraars
  Offline: 616.000 oplage

 • Totale mediawaarde: € 125.868

Lammetjesradar selectie media.jpg
RTL Nieuws Lammetjesradar.jpg
Telegraaf 8-3-2019 pag 15.jpg

Resultaten PR activiteiten 1e kwartaal 2018 / 2019

 • Online totale PR waarde 1-1-2019 t/m 31-3-2019
  2019: € 207.000

  2018: € 139.200

 • Offline totale PR waarde 1-1-2019 t/m 31-3-2019
  2019: € 261.641
  2018: € 487.500

 • Highlights PR 1e kwartaal 2019: 

ANWB Lezersreizen.jpg
PR - NOS pronkbeker.jpg

CAMPAGNES EN PR VVV TEXEL - 3e/4e kwartaal 2018

​Sales campagne

 • Nazomeren: 10% korting op een verblijf + kans op gratis Gazelle E-Bike (aangeboden door Van der Linde Texel).
  Pageviews landingspagina: 17.000
  Bereik & clicks Facebook: 68.500
  Aantal boekingen (direct en ondersteund): 593

 • Wintervoordeel: 15% korting op een verblijf + gratis Texelse pantoffels (ism Texelana). Actie loopt nog t/m 31 januari 2019. 

 • Vroegboekactie 2019:  bootkaart cadeau bij boeking verblijf 2019

NAZOMEREN2018_720x576_NL.jpg

Resultaten PR activiteiten 2017/2018

 • Online totale PR waarde t/m 30-11
  2018: € 456.000

  2017: € 514.000

 • Offline totale PR waarde t/m 30-11
  2018: € 1.435.000
  2017: € 1.882.000

 • Highlights PR 4e kwartaal 2018: Telegraaf, Op Weg (BE), VROUW

De Telegraaf 17-11-2018.jpg
op weg texel-1.jpg

CAMPAGNES EN PR VVV TEXEL - 2e kwartaal 2018

Fotosafari KLeine Logies Verstrekkers (KLV)

 • Datum: juni 2018

 • Doelgroep: KLV leden

 • Doel: nieuw fotomateriaal KLV accommodaties 

 • Resultaat: foto's 350 accommodaties

 • Samenwerking KLV bestuur en VVV Texel

Sales campagne

 • Lammetjes knuffelen: 10% korting op verblijf voorjaar + gratis lammetjes knuffel
  Pageviews landingspagina: 32.000

  Bereik & clicks Facebook en Twitter: 70.000 / 1.450
  Aantal boekingen (direct en ondersteund): 340

 • Zomervoordeel: 15% korting op een verblijf in de zomer (t/m 2-9)
  Resultaten volgen na afloop van de actie

Banner Lammetjes Knuffelen

Resultaten PR activiteiten 2017/2018

 • Online totale PR waarde t/m 30-6
  2018: € 393.000
  2017: € 395.000

 • Offline totale PR waarde t/m 30-6
  2018: € 834.000
  2017: € 884.000*
  *Inclusief uitzending WDR (Duitse TV) t.w.v. € 150.000

 • Highlights PR 2e kwartaal 2018: Kampeer en Caravan Kampioen (ANWB), GirlsLove2Travel (Instagram + blogs), WZ Reise (Duitsland)

WZ Reise (DE)
Kampeer en Caravan Kampioen
GirlsLove2Travel Instagram Stories

CAMPAGNES EN PR VVV TEXEL - 1e kwartaal 2018

Facebook Video

 • Communicatie: video content

 • Doel: versterken merkassociatie  & e-mailadressen genereren

 • Doelgroep: Vrouwen 35-69 jaar

 • Periode: 5 maart t/m 2 april

 • Aantal keren getoond: 1.700.000

 • Bereik: 515.000 consumenten in NL

 • Deelnemers aan de prijsvraag: 4.700

 • Nieuwe aanmeldingen VVV-nieuwsbrief: 3.850

YouTube video Texel360gradenfotografie

Sanoma campagne

 • Communicatie: crossmediaal. Print, online & Social Media

 • Doel: versterken merkassociatie

 • Doelgroep: Vrouwen 35-69 jaar

 • Bereik print titels: 4,3 miljoen lezeressen in NL

 • Bereik online artikelen en social media: 175.000

 • Titels: Libelle, Flair, Kek Mama, Margriet, Me-to-We

Resultaten PR activiteiten 2017/2018

 • Online totale PR waarde 2017: € 1.000.000

 • Offline totale PR waarde 2017: € 1.489.500

 • Highlights PR 1e kwartaal 2018: ANWB Kampioen, De Eilanden (Omroep Max/NPO 2), NDR (Norddeutscher Rundfunk/TV)

Libelle nr. 13
ANWB Kampioen
De Eilanden - Texel

RETAIL

Retailvisie Texel

Onderzoek gedaan in opdracht van Gemeente Texel.