TEXEL CIJFERS

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Bezettingscijfers Texel 

 • Texel Monitor rapportage t/m 3e kwartaal 2020

 • TESO vervoerscijfers t/m november 2020

 • PR t/m september 2020

BEZETTINGSCIJFERS TEXEL

Actuele bezettingscijfers

Wekelijks vindt u hier bezettingspercentages van de komende 4-6 weken. Als bron zijn cijfers gebruikt welke een juiste afspiegeling zijn van de gehele Texelse logiessector (hotel, B&B, vakantieparken, KLV). Deze cijfers vertegenwoordigen ruim 50% van het aantal bedden op Texel. Deze bezetting is vervolgens geëxtrapoleerd naar een totaalcijfer op basis van het door Gemeente Texel vastgestelde plafond van 45.000 toeristische bedden.

Corona: belangrijk te weten, is dat de bezettingsgraad onverminderd sterk afhankelijk is van de gezondheidssituatie en maatregelen die door het kabinet genomen worden. Dit kan last minute nog afwijkingen veroorzaken in deze bezettingsgraad. 

TEXEL MONITOR

Conclusies 3e kwartaal 2020

 • Het aantal respondenten is opvallend hoger dan in Q3 2019 (+44%).

 • Alle kwaliteitsscores zijn na genoeg gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal. Men beoordeelt Texel als vakantie-eiland gemiddeld met een 8,7. Vorig kwartaal (Q2 2020) kwam dit cijfer uit op een 8,68.

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,3 (Q3 2019: 8,44). Het Texel Paspoort, gratis voor gasten die via VVV Texel boeken, wordt door 53% van de VVV boekers op gehaald. Q3 2020 laat ten opzichte van Q3 2019 een daling zien van 14% in het gebruik. Dit zal voor een groot deel veroorzaakt zijn door de Corona maatregelen (20% van de gasten gebruikt het paspoort).

 • Algehele prijs/kwaliteitsscore is na een kleine stijging in Q2 (8,05) weer terug op het niveau van Q3 2019 (7,95). Waarmee het iets hoger is dan in de eerste periode van Corona (7,93).

 • Ruim een kwart van de bezoekers ziet verbeterpunten voor de Texelse voorzieningen (26%; dit is gelijk aan Q3 2019). Veel genoemd is onderhoud aan en breedte van fietspaden. Dat de breedte nu genoemd wordt zal te maken hebben met het afstand kunnen houden tot de tegenligger ivm Corona.

 • Voor 56,2% van de gasten heeft Texel uitstekend voldaan aan de verwachtingen. Dat is 2,8% minder dan in Q3 2019.

 • Eten en drinken (restaurants, Texelse producten), actieve dingen doen (wandelen, fietsen, zwemmen) en de natuur worden vaker genoemd als reden om naar Texel te komen in Q3 2020. Cultuur (museum, muziek, festival, etc.) daarentegen laat een daling zien van 4,2% t.o.v. Q3 2019. En ook winkelen laat een daling zien van bijna 2% t.o.v. Q3 2019. Respondenten geven daarnaast aan ook voor de rust en het ontspannen naar Texel te komen.

 • Fietsen (+6,7%), wandelen (+1%) en strandbezoek (+2%) worden vaker genoemd als activiteiten die men op Texel heeft ondernomen. Opvallend is met name de grote stijging bij het fietsen. De daling zit met name bij bezoeken van evenementen (-8,7%), bezoek Ecomare (-7%), winkelen (-6,4%) en museumbezoek (-5,8%).

 • Gasten in Q3 2020 vieren vaker hun hoofdvakantie op Texel (+7,8% t.o.v. Q3 2019). Voor ruim 20% was dit de eerste kennismaking met Texel. Een stijging van 2,2% t.o.v. Q3 2019. Met 39,2% is de groep met 6+ bezoeken verreweg het grootst, maar wel 4,2% kleiner dan in Q3 2019.

 • 48% van de respondenten geeft aan een stel te zijn. Dat is 1,55% meer dan in Q3 2019. Bijna 27% geeft aan een gezin te zijn. Dat is een stijging van 2,4% t.o.v. Q3 2019. De daling zit bij “met familie” (-2% t.o.v. Q3 2019).

 • In het doelgroepprofiel zitten een aantal verschuivingen:
  Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid.
  HBO + 3,5% en WO +1,8%. Samen bijna 53%.
  Inkomen: gemiddeld hoger inkomen.
  Bij de inkomensklassen vanaf € 60.000 tot € 80.000, € 80.000 tot € 100.000 en € 100.000 en meer is de stijging respectievelijk: 2,8%, 2% en 2,8%.
  Bij de inkomensklassen € 20.000 tot € 40.000 een daling van 3,6%.

 • De Net Promotor Score in Q3 2020 is 63. Dat is -2 t.o.v. Q3 2019.

Conclusies 1e halfjaar 2020 t.o.v. 2019

Als we kijken naar het eerste halfjaar van 2020 dan zien we de volgende resultaten:

 • Het aantal respondenten is beduidend lager. De Covid-19 maatregelen, waardoor er minder gasten naar Texel gekomen zijn, zijn hier zeker debet aan.

 • Alle kwaliteitsscores blijven stabiel. Ten opzichte van het 1e half jaar van 2019  is de algehele prijs/kwaliteitsverhouding van het verblijf op Texel nu boven het cijfer 8 gekomen. De beoordeling van Texel als vakantie-eiland is op 8,6 gebleven net als in het 1e half jaar van 2019.

 • In het 1e half jaar van 2020 geven gasten aan iets vaker naar Texel te zijn gekomen om actieve dingen te doen (+ 6,85%) t.o.v. het 1e half jaar 2019. De reden om voor Cultuur naar Texel te komen is in deze periode met 3,36% gedaald. Dit zal te maken hebben met de tijdelijke sluiting van musea en het niet doorgaan van evenementen in met name de periode half maart – half mei.

 • Niet verrassend is dat in het 1e half jaar met name de buitenactiviteiten een stijging laten zien. Denk hierbij aan wandelen, fietsen, strandbezoek en natuur beleven. De stijging bij wandelen en fietsen is + 6,35%. Het strandbezoek +2,75% en natuur beleven +4%. De grootste daling zit bij winkelen, musea bezoek, diverse vaartochten en horecabezoek.

 • Texel is in het 1e half jaar van 2020 voor meer gasten een hoofdvakantie ( +5,09% t.o.v. het 1e half jaar van 2019). Opvallend is dat het aantal gasten die voor de eerste keer Texel bezochten in deze periode gedaald is met 4,29%. De gast die Texel al 6x of vaker bezocht heeft is in het eerste half jaar gestegen met 4%. De vaste gast is Texel in deze periode trouw gebleven.

 • Op de vraag hoe gasten op het idee gekomen zijn om naar Texel te komen antwoordt een grotere groep respondenten dat het uit gewoonte is (+ 4,29%) of dat ze geïnspireerd zijn door de website van de VVV Texel (+2,78%). Via familie of vrienden komen de respondenten in het 1e half jaar van 2020 minder vaak op het idee om naar Texel te komen (-5,66% t.o.v. het 1e half jaar 2019).

 • Een kleine stijging op de vraag of gasten van plan zijn om terug te komen naar Texel (+ 0,7%).

 • Texel heeft voor 95,3% uitstekend tot goed aan de verwachtingen voldaan. Dat is bijna gelijk als in 2019 (96,3%). 

 • De kwaliteit en dienstverlening van VVV Texel wordt gewaardeerd met een 8,19. Dit is een lichte daling van 0,17% t.o.v. het 1e half jaar van 2019. Kijkend naar de periode voor Covid-19 (januari tot half maart 2020) is de waardering daar 8,32 en daarmee 0,13% hoger dan over het gehele 1e half jaar 2020.

 • De Net Promotor Score in het 1e half jaar van 2020 is 63. Dit is gelijk aan het 1e half jaar van 2019.

 • In doelgroepprofiel zien we diverse verschuivingen. Met name in samenstelling van het reisgezelschap. Dat heeft ongetwijfeld met Covid-19 te maken. 

o   Er zit een behoorlijke stijging bij stel/koppel: +9,3%. Een totaal van 52,8%. Er is een daling te zien bij 'met familie' en 'met vrienden'. Men mocht natuurlijk niet samen reizen, dus dit resultaat is logisch.

o   Opleiding: gemiddeld hoger opgeleid. Een stijging van 4,15% bij Universiteit (WO), een daling van 1,87% bij VMBO/MAVO/LBO, de overige categorieën blijven nagenoeg gelijk.  

o   Gemiddelde besteding per dag daalt. Dit kan ook het gevolg zijn van Covid-19. Er is veel gesloten (geweest).

Conclusies periode 16-03-2020 t/m 15-05-2020 (1e corona fase) vs. zelfde periode 2019

Het aantal respondenten ligt veel lager dan in 2019. Veel mensen hebben uiteraard de vakantie in deze periode geannuleerd en er zijn veel minder bezoekers op Texel geweest.

Tijdens de 'coronapiek' zien we enkele opvallende en te verwachten resultaten:

 • Men heeft tijdens het bezoek vaker de natuur beleefd (+9,06%) en het strand bezocht (+1,93%). Vrijwel alle andere activiteiten laten een daling zien, met vooral een grote daling in 'bezoek Ecomare' (-27,95%), 'uit eten gaan/horecabezoek' (-45,13%), 'museumbezoek' (-21,64%) en 'vuurtoren bekijken' (-19,94%).

 • De gasten die in deze periode wel kwamen waren vooral gasten die al vaker op Texel zijn geweest. Het aantal dat aangaf 'zes keer of vaker' op Texel te zijn geweest steeg met 7,63% naar 51,61% van het totaal.

 • De beoordelingen van voorzieningen dalen vrijwel allemaal. De beoordeling voor Texel als vakantie-eiland blijft wel stabiel. Men geeft gemiddeld een 8,52.

 • Texel heeft iets minder aan de verwachtingen voldaan. Het percentage bij 'uitstekend' daalde met 6,2%. 

 • Opvallend is dat 79,1% aangeeft zeker weer terug te keren naar Texel. Dat percentage is 6,3% hoger dan in 2019.

 • Texel houdt ook in deze periode een goede Net Promotor Score (63).

 • Minder gasten geven aan de volgende keer weer via VVV Texel de vakantieboeking te maken (-5,24%).

 • In samenstelling van het reisgezelschap zien we dezelfde verschillen als bovengenoemd bij de conclusies van het 1e halfjaar. Hetzelfde geldt voor opleiding en gemiddelde besteding per dag.

Eerdere Texel Monitor rapportages zie Meer Texel Cijfers:

TESO VERVOERSCIJFERS

(KLIK VOOR VERGROTING OP TABEL)

Zagen we in het tweede kwartaal nog een grote daling in het aantal vervoerde personen en auto's. In het derde kwartaal herstelt dit zich weer enigszins. In de maand oktober en november is weer een behoorlijke daling te zien in het aantal vervoerde personen (resp. -21,3% en -20,5%).
(t.o.v. van 2019, bron: TESO).

TESO vervoerscijfers tm november 2020.jp

PR - 3e kwartaal 2020

Resultaten PR activiteiten

In het hoogseizoen wordt er wat minder ingezet op PR. Er zijn een aantal persbezoeken geweest, vooral op eigen initiatief van de media en/of influencers.

Enkele opvallende PR-resultaten van juli t/m september 2020. 

 • TexelMap app: klik hier 

 • Persbezoeken
  Ook in de zomer ontving Texel veel persaanvragen. Nog steeds richten media zich vooral op vakantie in eigen land. Met name bloggers, vloggers en influencers willen langskomen. Wij hebben slechts enkele aanvragen toegekend. Een deel besloot ondanks dat evengoed op eigen gelegenheid te komen. Een selectie van de persbezoeken:
  - Vlinderlin en Groovypat (Linda en Patrick Smit): op uitnodiging van VVV Texel. Culinaire route en takeover VVV Instagram account.
  - House Vision (RTL 4) 24 juni. Op eigen gelegenheid. Uitzending 11 juli.
  - FietsActief 7 tot 9 juli. Kamperen en fietsroute. Publicatie in september nummer.
  - Duitse TV: ARD/SR. Verblijf van 11 tot 18 juli, op eigen gelegenheid. Praktisch ondersteund. Uitzendingen 28-8 en 23-10. 
  - Toeractief: 12 augustus. Fietsroute. 
  - De Zondag (BE), 15 tot 17 september. Publicatie verschoven ivm reisadvies Noord-Holland (heden 12-10)

 • Publicaties
  Een greep uit de publicaties in de maanden juli t/m september 2020.
  - Posts en stories Vlinderlin en Groovypat juni 2020

  House Vision uitzending 11 juli Alleen te bekijken via RTLXL
  Fietsactief september 2020: p. 1 + 2, p. 3 + 4, p. 5
  - ARD uitzending 28 augustus. Er volgt op 23 oktober nog een uitzending.